đ #.### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Công bố hiệu suất tiêu thụ điện năng của tủ lạnh

Công ty TNHH Panasonic Việt Nam chứng nhận:

Chỉ số tiêu thụ điện năng của dòng tủ lạnh BK6 (đã được phê duật bởi Bộ Công Thương, viết tắt là MOIT) như sau:

- NR-BK266: 460 kWh/năm, chứng nhận số 07130167
- NR-BK306: 466 kWh/năm, chứng nhận số 07130168
- NR-BK346: 480 kWh/năm, chứng nhận số 07130169

Chỉ số tiêu thụ điện năng của dòng tủ lạnh BL7 (đã được phê duyệt bởi Bộ Công Thương, viết tắt là MOIT) như sau:

- NR-BL267: 296 kWh/năm, chứng nhận số 07140299
- NR-BL307: 314 kWh/năm, chứng nhận số 07140300
- NR-BL347: 318 kWh/năm, chứng nhận số 07140301

* Tất cả các thử nghiệm được tiến hành theo TCVN 7828:2013 và TCVN 7829:2013.

Dựa vào kết quả thử nghiệm, dòng tủ lạnh BL7 tiết kiệm điện năng hơn 30% so với dòng tủ lạnh BK6. Cả hai dòng tủ lạnh này có cùng thông số kỹ thuật, tuy nhiên dòng BL7 có tính năng INVERTER và ECONAVI, còn dòng tủ lạnh BK6 không có hai tính năng này.