VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chương trình khuyến mại khi mua tủ lạnh Panasonic ICY (Model BM9)

Khách hàng sẽ  nhận ngay Nồi Inox nắp kính cao cấp dùng cho bếp từ khi mua sản phẩm Tủ lạnh BM9 của Panasonic

Những sản phẩm tham gia chương trình khuyến mại

● NR-BM179SSVN/ NR- BM179MTVN/ NR- BM179GSVN
● NR-BM189SSVN/ NR- BM189MTVN/ NR- BM189GSVN
● NR-BM229SSVN/ NR- BM229MTVN/ NR- BM229GSVN

Nguồn: Panasonic Việt Nam