Tận hưởng không gian sống thoải mái

Bạn muốn đi ngủ vào ban đêm sau khi chắc chắn mình đã làm mọi cách để lọc sạch không khí. nanoe™ X giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà 24/7, ức chế vi khuẩn1-3 và vi rút4-6 trong không khí để bạn được thoải mái.

nanoe™ X ức chế hiệu quả với một số loại vi rút trong không khí và bám trên các bề mặt.

nanoe™ X ức chế hiệu quả với một số loại vi rút trong không khí và bám trên các bề mặt.

nanoe™ X không chỉ có hiệu quả đối với vi rút trong không khí mà còn hiệu quả với cả vi rút bám trên các đồ vật mà bạn thường xuyên tiếp xúc, như tay nắm cửa, điều khiển từ xa và thậm chí cả bề mặt vải trên ghế sofa và thảm.

Hiệu quả ức chế một số loại vi khuẩn & vi rút

Vi khuẩn trong không khí
Staphylococcus aureus1

Biểu đồ cho thấy nanoe™ X có hiệu quả cao trong việc ức chế hoạt động vi khuẩn Staphylococcus aureus trong không khí

Vi rút trong không khí
bacteriophageΦχ1744

Biểu đồ cho thấy nanoe™ X có hiệu quả cao trong việc ức chế hoạt động vi khuẩn bacteriophage Φχ174 trong không khí

Vi khuẩn bám dính
O1572

Biểu đồ cho thấy nanoe™ X có hiệu quả cao trong việc ức chế hoạt động vi khuẩn O157 bám dính

Vi rút bám dính
Vi rút cúm H1N1, phân tuýp5

Biểu đồ cho thấy nanoe™ X có hiệu quả cao trong việc ức chế hoạt động vi rút cúm phân tuýp H1N1 bám dính

MRSA3

Biểu đồ cho thấy nanoe™ X có hiệu quả cao trong việc ức chế hoạt động vi khuẩn MRSA bám dính

Vi-rút bại liệt tuýp 1 (Lsc-2ab)6

Biểu đồ cho thấy nanoe™ X có hiệu quả cao trong việc ức chế hoạt động vi rút bại liệt tuýp 1 (Lsc-2ab) bám dính

Nguyên lý hoạt động của nanoe™ X

nanoe™ X tiếp cận vi rút.

nanoe™ X tiếp cận vi rút.

Các gốc hydroxyl làm biến tính protein của virus.

Các gốc hydroxyl làm biến tính protein của virus.

Virus bị ức chế hoạt động.

Virus bị ức chế hoạt động.1–6

Tác dụng của các sản phẩm tích hợp công nghệ nanoe™ X chỉ có thể được ước tính trong căn phòng có đặt sản phẩm và sẽ thay đổi tùy thuộc vào kích thước phòng, môi trường và cách sử dụng. Có thể sẽ mất vài giờ để nanoe™ X đạt được hiệu quả đầy đủ. Sản phẩm nanoe™ X không phải thiết bị y tế. Phải tuân thủ các quy định về vệ sinh và thiết kế xây dựng trong khu vực.

1Vi khuẩn trong không khí (Staphylococcus aureus). Tổ chức kiểm nghiệm: Trung tâm nghiên cứu về khoa học môi trường Kitasato. Phương pháp kiểm nghiệm: Số lượng vi khuẩn được đo sau khi có tiếp xúc trực tiếp trong phòng kiểm nghiệm kín khí có kích thước khoảng 25 m3. Phương pháp ức chế: giải phóng nanoe™. Chất mục tiêu: Vi khuẩn trong không khí. Kết quả kiểm nghiệm: Ức chế ít nhất 99,7% trong 4 giờ. (24_0301_1)
2Vi khuẩn bám dính (O157). Tổ chức kiểm nghiệm: Các phòng thí nghiệm nghiên cứu thực phẩm của Nhật Bản. Phương pháp kiểm nghiệm: Đo số lượng vi khuẩn bám trên quần áo trong phòng kiểm nghiệm kín khí có kích thước khoảng 45 L. Phương pháp ức chế: giải phóng nanoe™. Chất mục tiêu: Vi khuẩn bám dính. Kết quả kiểm nghiệm: Ức chế ít nhất 99,99% vi khuẩn trong 1 giờ. (208120880_001)
3Vi khuẩn bám dính (MRSA). Tổ chức kiểm nghiệm: Các phòng thí nghiệm nghiên cứu thực phẩm của Nhật Bản. Phương pháp kiểm nghiệm: Đo số lượng vi khuẩn bám trên quần áo trong phòng kiểm nghiệm kín khí có kích thước khoảng 45 L. Phương pháp ức chế: giải phóng nanoe™. Chất mục tiêu: Vi khuẩn bám dính. Kết quả kiểm nghiệm: Ức chế ít nhất 99,99% vi khuẩn trong 1 giờ. (208120880_002)
4Vi rút trong không khí (bacteriophageΦχ174). Tổ chức kiểm nghiệm: Trung tâm nghiên cứu về khoa học môi trường Kitasato. Phương pháp kiểm nghiệm: Số lượng vi rút được đo sau khi có tiếp xúc trực tiếp trong phòng kiểm nghiệm kín khí có kích thước khoảng 25 m3. Phương pháp ức chế: giải phóng nanoe™. Chất mục tiêu: Vi rút trong không khí. Kết quả kiểm nghiệm: Ức chế ít nhất 99,7% trong 6 giờ. (24_0300_1)
5Vi rút bám dính (Vi rút cúm, phân tuýp H1N1). Tổ chức kiểm nghiệm: Trung tâm nghiên cứu về khoa học môi trường Kitasato. Phương pháp kiểm nghiệm: Đo số lượng vi rút bám trên quần áo trong phòng kiểm nghiệm kín khí có kích thước khoảng 1 m3. Phương pháp ức chế: giải phóng nanoe™. Chất mục tiêu: Vi rút bám trên các bề mặt. Kết quả kiểm nghiệm: Ức chế ít nhất 99,9% trong 2 giờ. (21_0084_1)
6Vi rút bám dính (Vi rút gây bệnh viêm tủy xám loại 1 (Lsc-2ab)). Tổ chức kiểm nghiệm: Trung tâm nghiên cứu về khoa học môi trường Kitasato. Phương pháp kiểm nghiệm: Đo số lượng vi rút bám trên quần áo trong phòng kiểm nghiệm kín khí có kích thước khoảng 45 L. Phương pháp ức chế: giải phóng nanoe™. Chất mục tiêu: Vi rút bám trên các bề mặt. Kết quả kiểm nghiệm: Ức chế ít nhất 99,7% trong 2 giờ. (22_0096)

Kết quả có thể thay đổi tùy theo cách sử dụng cũng như các yếu tố thay đổi theo mùa và môi trường (nhiệt độ và độ ẩm). nanoe™ X và nanoe™ ức chế hoạt động hoặc sự phát triển của các chất ô nhiễm, nhưng không phòng ngừa bệnh tật.