Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH QUA TIN NHẮN

THÔNG BÁO
<NOTICE>

V/v: Thay đổi quy định về kích hoạt bảo hành điện tử
với các sản phẩm điều hoà không khí 2024
<About new regulations on e-warranty activation for 2024 air-conditioning products>

Kính gửi <To>:  Quý khách hàng,

Lời đầu tiên, Công ty TNHH Panasonic Việt Nam (PV) xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã luôn ủng hộ cho sản phẩm và dịch vụ của Panasonic Việt Nam trong thời gian qua.
<First of all, Panasonic Vietnam Co., Ltd. would like to sincerely thank our customers for always supporting Panasonic Vietnam's products and services over the past time.>

Để thuận tiện hơn cho khách hàng trong quá trình kích hoạt bảo hành, PV sẽ thay đổi quy định về việc kích hoạt bảo hành cho những sản phẩm điều hoà không khí (RAC) như sau:
<To make it more convenient for customers during the warranty activation process, PV will change the regulations on warranty activation for air conditioning (RAC) products as follows:>

● Với những sản phẩm RAC 2024 (model -AKH) trở đi: Kích hoạt bảo hành bằng thông tin của dàn lạnh.
<For RAC 2024 products (model -AKH) and later: Register with indoor unit information.>
● Với những sản phẩm RAC 2023 hoặc trước đó (model -ZKH, -XKH, -WKH, v.v…): Kích hoạt bảo hành bằng thông tin của dàn nóng.
< For RAC 2023 products and earlier (model -ZKH, -XKH, -WKH, etc.): Register with outdoor unit information.>
● Thời gian áp dụng: Từ ngày 15/1/2024.
<Application period: From Jan. 15th 2024>

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý khách hàng.

Download PDF

T/M CÔNG TY TNHH PANASONIC VIỆT NAM
<On behalf of Panasonic Vietnam Co., Ltd>