THÔNG BÁO

(V/v: Gia hạn bảo hành 01 tháng cho các trường hợp không thực hiện bảo hành được sản phẩm do giãn
cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg)

Kính gửi: Quý khách hàng

Nhằm tuân thủ biện pháp phòng chống COVID 19, đồng thời để hỗ trợ khách hàng tại các khu vực áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Phòng Dịch vụ Khách hàng Panasonic Việt Nam (PDVKH) xin được thông báo việc hỗ trợ tặng thêm thời hạn bảo hành cho sản phẩm của Quý khách hàng như sau:
(Nội dung cụ thể trong thông báo đính kèm bên dưới)

THÔNG BÁO