Cách dò kênh và xem truyền hình Kỹ thuật số trên TV Panasonic

Điều kiện để TV thu được truyền hình kỹ thuật số:

- TV phải có chức năng thu truyền hình kỹ thuật số.

- TV phải được sử dụng tại vùng có phủ sóng truyền hình kỹ thuật số.

- TV phải được nối với anten thu sóng truyền hình thông thường.

 

Đối với các TV chưa được dò sẵn truyền hình kỹ thuật số:

  1.   Nhấn nút MENU trên điều khiển từ xa.

  2.   Chọn mục “Cài đặt”.

  3.   Chọn mục “Menu dò tín hiệu tương tự”.

  4.   Chọn mục “Thêm tín hiệu TV”.

  5.   Chọn và đánh dấu mục “TV kỹ thuật số”, rồi chọn “Khởi động dò kênh tự động” để bắt đầu quá trình do kênh kỹ thuật số.

  6.   Nhấn EXIT để thoát.

 

Đối với các TV đã dò sẵn truyền hình kỹ thuật số và truyền hình tương tự:

  Sử dụng nút “TV” trên điều khiển từ xa để chuyển đổi xem giữa truyền hình số và truyền hình tương tự.

 

 

Đối với các dòng TV khác (A400V, A410V…)

  Sau khi kết thúc quá trình dò kênh, làm theo các bước sau để xem truyền hình kỹ thuật số hoặc tương tự:

  1.    Nhấn nút "OK" trên điều khiển từ xa.

  2.    Nhấn nút “G” màu xanh để chuyển sang truyền hình kỹ thuật số, hoặc:

  3.    Nhấn nút “Y” màu vàng để chuyển sang truyền hình tương tự.

  4.    Nhấn nút “EXIT” để thoát.