VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

Hệ thống điều khiển trung tâm

Hệ thống điều khiển trung tâm

Bộ điều khiển và hệ thống quản lý

Hệ thống điều khiển trung tâm
Hệ thống điều khiển trung tâm

Giao diện cho bộ điều khiển bên ngoài

TÌM HIỂU THÊM

Bộ điều khiển

Điều khiển trung tâm CZ-64ESMC3

Điều khiển trung tâm
CZ-64ESMC3

TÌM HIỂU THÊM
Bộ điều khiển BẬT/TẮT CZ-ANC3

Bộ điều khiển BẬT/TẮT
CZ-ANC3

TÌM HIỂU THÊM
Bộ điều khiển thông minh CZ-256ESMC3

Bộ điều khiển thông minh
CZ-256ESMC3

TÌM HIỂU THÊM

Hệ thống quản lý điều hòa không khí

Phần mềm cơ bản P-AIMS CZ-CSWKC2

Phần mềm cơ bản P-AIMS
CZ-CSWKC2

TÌM HIỂU THÊM
Phần mềm tùy chọn P-AIMS

Phần mềm tùy chọn P-AIMS
 

TÌM HIỂU THÊM

Điều khiển trung tâm
CZ-64ESMC3

Nguồn điện: AC 100 đến 240 V
phần I/O:
Phần đầu vào từ xa (điện áp hiệu dụng:DC24V) Tất cả hoạt động, Tất cả dừng, Yêu cầu 1, Yêu cầu 2
Phần đầu ra từ xa (điểm tiếp xúc không có điện áp) Hoạt động, Cảnh báo (nguồn điện bên ngoài trong phạm vi DC 30V, tối đa 0,5A)
Tổng chiều dài đường dây: 1 km

Điều khiển trung tâm CZ-64ESMC3

Có thể điều khiển riêng lẻ cho tối đa 64 nhóm, 64 dàn lạnh.

Điều khiển 64 dàn lạnh được chia thành 4 vùng. (Môt vùng có thể có tối đa 16 nhóm và một nhóm có thể có tối đa 8 thiết bị.)

Các chức năng điều khiển khả dụng 

BẬT/TẮT, chế độ hoạt động, tốc độ quạt, hướng gió, giám sát hoạt động, giám sát cảnh báo, thông gió, nghiêm cấm hoạt động cục bộ của bộ điều khiển từ xa, v.v.

Có thể sử dụng kết hợp với bộ điều khiển từ xa, bộ điều khiển thông minh, v.v. 

Số lượng kết nối tối đa của thiết bị điều khiển trung tâm là 10, bao gồm cả các bộ điều khiển trung tâm khác trên cùng mạch.

Có thể điều khiển các hệ thống mà không cần dùng bộ điều khiển từ xa và hệ thống chính/phụ (tổng cộng tối đa 2 thiết bị).

Chức năng hẹn giờ hàng tuần

• Có thể thiết lập 8 chương trình mỗi ngày (với các mục cài đặt điều khiển BẬT/TẮT/Chế độ/Nhiệt độ/Điều khiển trung tâm) trong 1 tuần (7 ngày).
• Cài đặt ngày nghỉ đặc biệt có thể tạm thời bỏ qua hoạt động của bộ hẹn giờ trong khi vẫn giữ lại cài đặt hẹn giờ gốc. (Có thể xóa cài đặt ngày nghỉ đặc biệt bằng cùng một cài đặt.)

5 chức năng tiết kiệm điện năng

Tự động trở lại nhiệt độ thiết lập / Giới hạn phạm vi nhiệt độ thiết lập / Nhắc nhở tắt / Hoạt động hẹn giờ tắt / Hẹn giờ điều khiển theo yêu cầu.

Có thể chọn chế độ điều khiển tương ứng với điều kiện sử dụng từ 10 mẫu.

A: Chế độ hoạt động: Có thể chọn chế độ điều khiển trung tâm hoặc chế độ điều khiển từ xa. Chế độ điều khiển trung tâm: Bộ điều khiển trung tâm được sử dụng làm thiết bị điều khiển tập trung. (Có thể cấm cài đặt từ bộ điều khiển từ xa bằng cách cấm hoạt động cục bộ từ bộ điều khiển trung tâm.) Chế độ điều khiển từ xa: Bộ điều khiển trung tâm được sử dụng làm bộ điều khiển từ xa. (Có thể cấm cài đặt từ bộ điều khiển trung tâm bằng cách cấm hoạt động cục bộ từ bộ điều khiển trung tâm.)

B: Chế độ số thiết bị được điều khiển: Có thể chọn tất cả các chế độ hoặc chế độ vùng 1, 2, 3, 4. Tất cả các chế độ: Có thể chọn tất cả, vùng hoặc nhóm thiết bị. Chế độ vùng 1, 2, 3, 4: Chỉ có thể cài đặt cho các dàn lạnh của vùng 1, 2, 3, 4.

Có thể chọn chế độ điều khiển tương ứng với điều kiện sử dụng từ 10 mẫu.
Có thể chọn chế độ điều khiển tương ứng với điều kiện sử dụng từ 10 mẫu.

Cài đặt bị cấm cho hoạt động của bộ điều khiển từ xa

Trong trường hợp sử dụng kết hợp với bộ điều khiển từ xa không dây, có các giới hạn về chế độ điều khiển. Vui lòng chỉ sử dụng với cài đặt “Cho phép” và “Cấm 1 (cấm BẬT/TẮT)”.

* Có thể sửa đổi nội dung cho mục Cấm 1~4.

✓ : Có thể hoạt động từ bộ điều khiển từ xa.
— : Hoạt động từ bộ điều khiển từ xa bị cấm.

Cài đặt bị cấm cho hoạt động của bộ điều khiển từ xa

Bộ điều khiển BẬT/TẮT
CZ-ANC3

Nguồn điện: AC 100 đến 240 V
phần I/O:
Đầu vào từ xa (điện áp hiệu dụng: trong phạm vi DC 24 V): BẬT/TẮT tất cả
Đầu ra từ xa (điện áp được phép: trong phạm vi DC 30 V): BẬT tất cả, Cảnh báo tất cả

Có thể điều khiển 16 nhóm dàn lạnh.

Điều khiển chung và cũng có thể thực hiện điều khiển nhóm (thiết bị) riêng

Có thể cài đặt tối đa 8 bộ điều khiển BẬT/TẮT (4 chính, 4 phụ) trong một hệ thống liên kết.

Có thể xác định ngay trạng thái hoạt động.

Bộ điều khiển BẬT/TẮT CZ-ANC3

Bộ điều khiển thông minh
CZ-256ESMC3

Nguồn điện: AC 100 đến 240 V (50/60 Hz)
LCD: 10.4 in. TFT, XGA(1024 x 768), đèn nền LED

10.4 in., Màn hình LCD lớn, dễ sử dụng với các hoạt động giống như điện thoại thông minh như lướt và vuốt

Các chức năng điều khiển tiết kiệm điện năng tăng cường

• Có các chức năng theo yêu cầu
• Cài đặt tự động trở lại nhiệt độ thiết lập, Tắt tự động, Cài đặt giới hạn nhiệt độ thiết lập

Hiển thị mức năng lượng

• Hiển thị chức năng phân phối sử dụng điện và khí
• Hỗ trợ kế hoạch tiết kiệm điện năng bằng chức năng hiển thị đồ thị

Bộ điều khiển thông minh CZ-256ESMC3

Có thể điều khiển tối đa 256 dàn lạnh [4 liên kết x 64 thiết bị]. Trong trường hợp có từ ba hệ thống trở lên [hơn 128 thiết bị], phải lắp đặt một bộ chuyển đổi đường truyền CZ-CFUNC2 cho ba liên kết trở lên.

Có thể hoạt động hàng loạt, theo vùng và theo nhóm thiết bị.

Có thể thực hiện BẬT/TẮT, cài đặt chế độ hoạt động, cài đặt nhiệt độ, cài đặt tốc độ quạt, cài đặt hướng luồng khí (khi được sử dụng mà không cần bộ điều khiển từ xa) và nghiêm cấm hoạt động cục bộ của bộ điều khiển từ xa [cấm 1,2,3,4].

Hiển thị đồ thị [xu hướng, so sánh]

BẬT/TẮT ECONAVI

BẬT/TẮT chế độ hoạt động không ồn của dàn nóng

Chức năng tiết kiệm điện năng

Nội dung giới hạn của hoạt động bị cấm

Hoạt động bị cấm giới hạn nội dung hoạt động khả dụng từ điều khiển từ xa. Nó cũng có thể tùy chỉnh các mục cấm.

Nội dung giới hạn
(Người dùng có thể xác định các giới hạn)

✓ : Có thể hoạt động từ bộ điều khiển từ xa.
— : Hoạt động từ bộ điều khiển từ xa bị cấm.

Nội dung giới hạn (Người dùng có thể xác định các giới hạn)

Điều khiển từ xa

Thiết bị đầu cuối LAN trên thiết bị này cho phép bạn kết nối nó với một mạng. Kết nối với mạng Internet sẽ cho phép bạn vận hành thiết bị và kiểm tra trạng thái bằng cách sử dụng PC từ một địa điểm từ xa. Hình ảnh hiển thị trên PC là thiết kế tương tự như bộ điều khiển.

Điều khiển từ xa

Cấu hình hệ thống

Sau đây là ví dụ về cấu hình hệ thống.

Cấu hình hệ thống

Bộ chuyển đổi đường truyền
CZ-CFUNC2

Cần có khi có hơn 129 dàn lạnh được kết nối.

TÌM HIỂU THÊM
Bộ chuyển đổi đường truyền CZ-CFUNC2

Phần mềm cơ bản P-AIMS
CZ-CSWKC2

Có thể điều khiển tối đa 1024 dàn lạnh bằng một PC

Các chức năng của phần mềm cơ bản

• Điều khiển từ xa tiêu chuẩn cho tất cả các dàn lạnh
• Có thể thiết lập nhiều chương trình đặt lịch hẹn giờ trên lịch
• Hiển thị thông tin chi tiết cho cảnh báo
• Đầu ra tệp CSV có lịch sử cảnh báo và trạng thái hoạt động
• Sao lưu dữ liệu tự động sang HDD

Có thể nâng cấp 4 phần mềm tùy chọn tùy thuộc vào các yêu cầu riêng

Phần mềm cơ bản P-AIMS CZ-CSWKC2

Lý tưởng cho các khu vực/tòa nhà lớn

P-AIMS là giải pháp lý tưởng cho các khu vực/tòa nhà lớn như các trung tâm thương mại, trường đại học, tòa nhà văn phòng, v.v. Một máy tính cài đặt “P-AIMS” có thể kết nối với tối đa 8 Bộ chuyển đổi đường truyền cho phép điều khiển tối đa 1024 dàn lạnh.

Lý tưởng cho các khu vực/tòa nhà lớn

Thông số kỹ thuật máy tính khuyến nghị (Loại máy tính để bàn)

Hệ điều hành

• Windows 10 Pro 64bit
• Windows 8.1 Professional 64bit

CPU

• Intel Core™ i5-6500 3.20GHz trở lên (Máy tính được khuyên dùng)
• Intel Core™ i7-7700 3.60GHz trở lên (Khi cài đặt Phần mềm hiển thị sơ đồ hoặc sử dụng 512 dàn lạnh trở lên)

Chế độ nhớ

8GB hoặc lớn hơn

HDD

SSD (Solid State Drive) 250GB hoặc lớn hơn

Màn hình (Tích hợp loa)

• Khuyến nghị 1920 × 1080 (full HD) (tối thiểu 1280 × 1024 (SXGA))
• Cần có 1920 × 1080 (full HD) khi cài đặt Phần mềm hiển thị bố cục

Ổ đĩa cứng bên ngoài

500GB hoặc lớn hơn (Tốt nhất là loại nguồn điện bên ngoài vì ổ cứng HDD sẽ được sử dụng để sao lưu dữ liệu.)

LAN

Máy được trang bị bộ điều hợp mạng (khi cài đặt Phần mềm Web hoặc Phần mềm BACnet Communication)

UPS (Đơn vị thứ 3 cung cấp)

Chọn một UPS có dạng sóng đầu ra hình sin

Phần mềm tùy chọn P-AIMS

CZ-CSWAC2
để phân phối tải

Tính toán phân phối tải cho mỗi người sử dụng

• Tỷ lệ phân phối tải của điều hòa không khí được tính toán cho mỗi thiết bị (người sử dụng) với dữ liệu tiêu thụ năng lượng được sử dụng (m3, kWh).
• Dữ liệu đã tính toán được lưu với tệp dạng CSV.

CZ-CSWAC2 để phân phối tải

CZ-CSWWC2
để sử dụng web

Truy cập web & điều khiển từ trạm từ xa

• Truy cập phần mềm P-AIMS từ PC từ xa.
• Bạn có thể theo dõi/vận hành các hệ thống FSV bằng cách sử dụng trình duyệt web (Internet Explorer).

CZ-CSWWC2 để sử dụng web

CZ-CSWGC2
để hiển thị sơ đồ đối tượng

Có thể điều khiển toàn bộ hệ thống bằng hình ảnh

• Màn hình trạng thái hoạt động được hiển thị trên màn hình hiển thị sơ đồ.
• Có thể kiểm tra đồng thời sơ đồ đối tượng và vị trí dàn lạnh.
• Có thể điều khiển mỗi thiết bị bằng bộ điều khiển từ xa ảo trên màn hình hiển thị.
• Có thể hiển thị cùng lúc tối đa 4 màn hình sơ đồ.

CZ-CSWGC2 để hiển thị sơ đồ đối tượng

CZ-CSWBC2
đối với giao diện phần mềm BACnet

Có thể kết nối với hệ thống BMS

• Có thể giao tiếp với thiết bị khác bằng giao thức BACnet.
• Có thể điều khiển các hệ thống FSV bằng cả BMS và P-AIMS.
• Có thể kết nối tối đa 255 dàn lạnh với 1 PC (có phần mềm cơ sở P-AIMS & phần mềm BACnet).

CZ-CSWBC2 đối với giao diện phần mềm BACnet
Giao diện cho bộ điều khiển bên ngoài

Giao diện cho bộ điều khiển bên ngoài

TÌM HIỂU THÊM

Tại sao nên chọn Panasonic

Chuyên gia về Điều hòa không khí

Kể từ khi giới thiệu máy điều hòa không khí dạng cửa sổ đầu tiên của vào năm 1958, Điều hòa không khí Panasonic đã phát triển trở thành một thương hiệu được công nhận và nổi tiếng trên toàn cầu, mang lại chất lượng và độ tin cậy chưa từng có.

Giải pháp không khí toàn diện
 

Với hơn 300 dòng sản phẩm, Panasonic cung cấp sản phẩm hoặc giải pháp cho mọi công trình.Từ các ứng dụng dân dụng đến thương mại quy mô lớn, chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để mang đến các giải pháp không khí toàn diện đáp ứng yêu cầu khác nhau của khách hàng cho mọi công trình.

Chất lượng & Độ tin cậy
 

Điều hòa không khí Panasonic được sản xuất để đảm bảo sự thoải mái tin cậy trong nhiều năm. Chế độ bảo hành 5 năm áp dụng cho cả các sản phẩm dân dụng và thương mại, bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm của Panasonic.

Kết nối
 

Panasonic cung cấp các giải pháp điều khiển giúp đáp ứng mọi nhu cầu dân dụng và thương mại. Các dòng điều khiển đa dạng là minh chứng cho tính linh hoạt trong ứng dụng, cung cấp cho bạn giải pháp toàn diện cho bất kỳ yêu cầu nào.

Trò chuyện cùng các chuyên gia thiết kế của chúng tôi

Tìm kiếm cửa hàng gần nhất

Liên hệ chúng tôi

Pro Club