Panasonic Comfort Cloud ứng dụng cho phép điều khiển máy điều hòa (máy lạnh) bằng điện thoại thông minh smart phone

Chào mừng bạn đến với Thế giới kết nối thông minh Panasonic Comfort Cloud.

Panasonic Comfort Cloud là ứng dụng cho phép bạn điều khiển máy điều hòa không khí của bạn bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Khi bạn ở nhà, ở văn phòng hoặc đang quản lý một doanh nghiệp bán lẻ, Panasonic Comfort Cloud giúp bạn kiểm soát chất lượng không khí trong nhà hoàn toàn chỉ bằng một nút bấm.

Các thiết bị có thể được kết nối với Comfort Cloud

Chủ nhà

Đồ họa mô tả kết nối giữa điện thoại thông minh, Ứng dụng và máy điều hòa không khí cho Chủ nhà

Kết nối với điều hòa không khí

Chủ doanh nghiệp nhỏ

Đồ họa mô tả kết nối giữa điện thoại thông minh, Ứng dụng và máy điều hòa không khí cho Chủ doanh nghiệp

Kết nối với điều hòa thương mại

Hình ảnh một người đàn ông và một phụ nữ đang cùng nhau mở hộp các tông

Cách sử dụng ứng dụng Panasonic Comfort Cloud.

Tải về Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud: Android | iOS

Trước khi bắt đầu, hãy cài đặt phiên bản ứng dụng Panasonic Comfort Cloud mới nhất vào điện thoại thông minh của bạn.

Hình ảnh một người đàn ông và một phụ nữ đang cùng nhau mở hộp các tông Hình ảnh một người đàn ông và một phụ nữ đang cùng nhau mở hộp các tông

Cách sử dụng ứng dụng Panasonic Comfort Cloud.

Tải về Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud: Android | iOS

Trước khi bắt đầu, hãy cài đặt phiên bản ứng dụng Panasonic Comfort Cloud mới nhất vào điện thoại thông minh của bạn.