Hình ảnh sử dụng Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud trên điện thoại thông minh

Các chức năng của Panasonic Comfort Cloud

Chọn loại sản phẩm mà bạn có.

An image of a wall-mounted air conditioner with built-in wireless LAN

Điều hòa dân dụng tích hợp sẵn chức năng Wi-Fi

Các chức năng cơ bản

Cách sử dụng ứng dụng Comfort Cloud

BẬT / TẮT nguồn

Chọn chế độ hoạt động

Thay đổi cài đặt nhiệt độ

Các chức năng của nanoe™ X

Cách sử dụng nanoe™ X với Comfort Cloud

nanoe™ X+ chế độ quạt

nanoe™ X với chế độ làm lạnh

nanoe™ X với chế độ sưởi

nanoe™ X+ bộ hẹn giờ hàng tuần

Trực quan hóa nồng độ nanoe™ X

Các chức năng khác

Nhấp vào biểu tượng để tải về thông tin chi tiết.

Cách điều khiển thiết bị theo Nhóm

Cách duy trì không gian luôn mát mẻ

Làm mát không gian trước khi về nhà

Điều chỉnh lưu lượng và hướng gió

Làm thế nào để chi phí điện thấp mà vẫn mát lạnh thoải mái

Cách giám sát mức tiêu thụ điện năng hàng ngày

Bạn nên làm gì nếu có vấn đề với điều hòa không khí?

Hành ảnh quạt thông gió và bộ điều khiển tự xa

Quạt thông gió và Bộ điều khiển từ xa IAQ

Chức năng

Cách sử dụng ứng dụng Comfort Cloud

Chọn chế độ hoạt động

Cách điều khiển thiết bị theo Nhóm

Làm mát không gian trước khi về nhà

Bạn nên làm gì nếu có vấn đề với quạt cấp gió?

Cách luôn duy trì không khí trong lành

Kiểm soát chất lượng không khí

Cách ghép nối điều hòa không khí và quạt thông gió

Hình ảnh máy điều hòa âm trần cassette 4 hướng thổi và bộ chuyển đổi mạng LAN không dây

Điều hòa thương mại cần gắn thêm bộ điều hợp mạng để kết nối Wi-Fi

Các chức năng cơ bản

Cách sử dụng ứng dụng Comfort Cloud

BẬT/TẮT nguồn

Chọn chế độ hoạt động

Thay đổi cài đặt nhiệt độ

Các chức năng của nanoe™ X

Cách sử dụng nanoe™ X với ứng dụng Comfort Cloud

BẬT/TẮT nanoe™ X

Trực quan hóa nồng độ nanoe™ X

Các chức năng khác

Nhấp vào biểu tượng để tải về thông tin chi tiết.

Cách điều khiển thiết bị theo Nhóm

Làm mát không gian cửa hàng trước khi đi làm

Điều chỉnh lưu lượng và hướng gió

Cách giám sát mức tiêu thụ điện năng hàng ngày

Bạn nên làm gì nếu có vấn đề với điều hòa không khí?

Hình ảnh máy điều hòa âm trần 4 hướng thổi và bộ điều khiển từ xa có dây

Điều hòa thương mại kết nối với điều khiển gắn tường

Các chức năng cơ bản

Cách sử dụng ứng dụng Comfort Cloud

BẬT/TẮT nguồn

Chọn chế độ hoạt động

Thay đổi cài đặt nhiệt độ

Các chức năng của nanoe™ X

Cách sử dụng nanoe™ X với ứng dụng Comfort Cloud

BẬT/TẮT nanoe™ X

Trực quan hóa nồng độ nanoe™ X

Các chức năng khác

Nhấp vào biểu tượng để tải về thông tin chi tiết.

Cách điều khiển thiết bị theo Nhóm

Làm mát không gian cửa hàng trước khi đi làm

Điều chỉnh lưu lượng và hướng gió

Cách giám sát mức tiêu thụ điện năng hàng ngày

Bạn nên làm gì nếu có vấn đề với điều hòa không khí?