Hình ảnh sử dụng Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud trên điện thoại thông minh

Hướng dẫn thiết lập đầy đủ cho Panasonic Comfort Cloud

Chọn thiết bị kết nối mà bạn có.

Hình ảnh máy điều hòa treo tường tích hợp Wi-Fi

Điều hòa dân dụng tích hợp Wi-Fi

Đăng ký tài khoản

Cách đăng ký tài khoản Comfort Cloud

Chức năng cơ bản

Cách sử dụng Comfort Cloud

BẬT / TẮT nguồn

Chọn chế độ hoạt động

Thay đổi cài đặt nhiệt độ

Các chức năng nanoe™

Cách sử dụng nanoe™ X với ứng dụng Comfort Cloud

nanoe™ X+ trong chế độ quạt

nanoe™ X trong chế độ làm mát

nanoe™ X trong chế độ sưởi ấm

nanoe™ X+ trong bộ hẹn giờ hàng tuần

Kiểm tra nồng độ nanoe™ X

Các chức năng khác

Nhấp vào biểu tượng để tải về thông tin chi tiết.

Cách điều khiển thiết bị theo Nhóm

Cách giữ cho không gian của bạn luôn mát mẻ

Cách làm mát trước không gian của bạn trước khi bạn về nhà

Cách điều chỉnh lưu lượng và hướng gió

Cách duy trì hóa đơn tiền điện ở mức thấp và duy trì môi trường thoải mái

Cách giám sát mức tiêu thụ điện năng hàng ngày

Bạn nên làm gì nếu có vấn đề với điều hòa không khí?

Thiết lập

Nhấp vào biểu tượng để tải về thông tin chi tiết.

Cách đăng ký điều hòa không khí

Cách đăng ký điều hòa không khí theo nhóm

Cách thêm người dùng

Cách sử dụng chức năng thoại

Cách cấu hình bộ định tuyến

Hình ảnh máy điều hòa treo tường và bộ chuyển đổi mạng LAN không dây bên ngoài

Điều hòa dân dụng kết hợp với bộ chuyển đổi mạng LAN không dây

Đăng ký tài khoản

Cách đăng ký tài khoản Comfort Cloud

Chức năng cơ bản

Cách sử dụng Comfort Cloud

BẬT / TẮT nguồn

Chọn chế độ hoạt động

Thay đổi cài đặt nhiệt độ

Các chức năng nanoe™

Cách sử dụng nanoe™ X với ứng dụng Comfort Cloud

nanoe™ X+ trong chế độ quạt

nanoe™ X trong chế độ làm mát

nanoe™ X trong chế độ sưởi ấm

nanoe™ X+ trong bộ hẹn giờ hàng tuần

Kiểm tra nồng độ nanoe™ X

Các chức năng khác

Nhấp vào biểu tượng để tải về thông tin chi tiết.

Cách điều khiển thiết bị theo nhóm

Cách giữ cho không gian của bạn luôn mát mẻ

Cách làm mát trước không gian của bạn trước khi bạn về nhà

Cách điều chỉnh lượng không khí và hướng gió

Cách duy trì hóa đơn tiền điện ở mức thấp và duy trì môi trường thoải mái

Cách giám sát mức tiêu thụ điện năng hàng ngày

Bạn nên làm gì nếu có vấn đề với điều hòa không khí?

Thiết lập

Nhấp vào biểu tượng để tải về thông tin chi tiết

Cách đăng ký điều hòa không khí hoặc quạt cấp gió

Cách đăng ký điều hòa không khí theo nhóm

Cách thêm người dùng

Cách sử dụng chức năng thoại

Cách cấu hình bộ định tuyến

Hành ảnh quạt thông gió và bộ điều khiển tự xa

Bộ điều khiển từ xa IAQ của quạt cấp gió thương mại

Đăng ký tài khoản

Cách đăng ký tài khoản Comfort Cloud

Chức năng

Cách sử dụng Comfort Cloud

Chọn chế độ hoạt động

Cách điều khiển thiết bị theo nhóm

Cách làm cho không gian của bạn trong lành hơn trước khi về nhà

Bạn nên làm gì nếu có vấn đề với quạt cấp gió?

Cách luôn duy trì không khí trong lành

Cách theo dõi chất lượng không khí trong nhà

Cách ghép nối điều hòa không khí và quạt thông gió

Thiết lập

Nhấp vào biểu tượng để tải về thông tin chi tiết.

Cách đăng ký quạt cấp gió

Cách đăng ký quạt cấp gió theo nhóm

Cách thêm người dùng

Cách cấu hình bộ định tuyến

Hình ảnh máy điều hòa âm trần cassette 4 hướng thổi và bộ chuyển đổi mạng LAN không dây

Điều hòa thương mại kết nối bộ chuyển đổi mạng LAN không dây

Đăng ký tài khoản

Cách đăng ký tài khoản Comfort Cloud

Chức năng cơ bản

Cách sử dụng Comfort Cloud

BẬT/TẮT nguồn

Chọn chế độ hoạt động

Thay đổi cài đặt nhiệt độ

Các chức năng nanoe™

Cách sử dụng nanoe™ X với ứng dụng Comfort Cloud

BẬT/TẮT nanoe™ X

Kiểm tra nồng độ nanoe™ X

Các chức năng khác

Nhấp vào biểu tượng để tải về thông tin chi tiết.

Cách điều khiển thiết bị theo nhóm

Cách làm mát cửa hàng bán lẻ trước khi bạn đi làm

Cách điều chỉnh lưu lượng và hướng gió

Cách giám sát mức tiêu thụ điện năng hàng ngày

Bạn nên làm gì nếu có vấn đề với điều hòa không khí?

Thiết lập

Nhấp vào biểu tượng để tải về thông tin chi tiết

Cách đăng ký điều hòa không khí

Cách đăng ký điều hòa không khí theo nhóm

Cách thêm người dùng

Cách sử dụng chức năng thoại

Cách cấu hình bộ định tuyến

Hình ảnh máy điều hòa âm trần 4 hướng thổi và bộ điều khiển từ xa có dây

Điều hòa không khí thương mại có bộ điều khiển từ xa có dây

Đăng ký tài khoản

Cách đăng ký tài khoản Comfort Cloud

Chức năng cơ bản

Cách sử dụng Comfort Cloud

BẬT/TẮT nguồn

Chọn chế độ hoạt động

Thay đổi cài đặt nhiệt độ

Các chức năng nanoe™

Cách sử dụng nanoe™ X với ứng dụng Comfort Cloud

BẬT/TẮT nanoe™ X

Kiểm tra nồng độ nanoe™ X

Các chức năng khác

Nhấp vào biểu tượng để tải về thông tin chi tiết.

Cách điều khiển thiết bị theo nhóm

Cách làm mát cửa hàng bán lẻ trước khi bạn đi làm

Cách điều chỉnh lưu lượng và hướng gió

Cách giám sát mức tiêu thụ điện năng hàng ngày

Bạn nên làm gì nếu có vấn đề với điều hòa không khí?

Thiết lập

Nhấp vào biểu tượng để tải về thông tin chi tiết

Cách đăng ký điều hòa không khí

Cách đăng ký điều hòa không khí theo nhóm

Cách thêm người dùng

Cách sử dụng chức năng thoại

Cách cấu hình bộ định tuyến