Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Chọn chế độ hoạt động của điều hòa

Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud có nhiều chế độ để đáp ứng các nhu cầu làm mát khác nhau, cho phép bạn tự do chọn lựa, bao gồm: Tự động, làm mát, hút ẩm, Quạt, iAUTO-X và nanoe™. Hãy chọn chế độ hoạt động khiến bạn thoải mái nhất và thích hợp với không gian phòng của bạn.

Lưu ý: Các chế độ hoạt động thay đổi tùy theo từng dòng máy điều hòa.

1.0 Chọn chế độ hoạt động
(với điều hòa dân dụng)

Chọn một chế độ hoạt động trên máy điều hòa dân dụng sao cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

1.0 Chọn chế độ hoạt động (với điều hòa dân dụng)

Giải thích các chế độ hoạt động

Tự động

Chế độ tự động cho phép máy điều hòa của bạn hoạt động
tự động dựa trên nhiệt độ trong phòng và ngoài trời.

1.0 Chọn chế độ hoạt động (với điều hòa dân dụng)

Mát

Chọn chế độ làm mát để liên tục tận hưởng không khí thoải mái mát mẻ.

1.0 Chọn chế độ hoạt động (với điều hòa dân dụng)

Hút ẩm

Chế độ hút ẩm sẽ loại bỏ độ ẩm trong phòng và duy trì hơi ẩm ở mức thấp.

1.0 Chọn chế độ hoạt động (với điều hòa dân dụng)

Quạt

Chế độ quạt chỉ cho phép quạt hoạt động để duy trì lưu thông không khí.

1.0 Chọn chế độ hoạt động (với điều hòa dân dụng)

 iAUTO-X

Chế độ iAUTO-X chuyển tốc độ máy nén lên mức
cao, đem lại khả năng làm mát nhanh chóng khi mới bật máy.

1.0 Chọn chế độ hoạt động (với điều hòa dân dụng)
Chọn chế độ hoạt động

Chế độ nanoe™ kích hoạt tính năng lọc không khí, duy trì chất lượng không khí trong nhà.

1.0 Chọn chế độ hoạt động (với điều hòa dân dụng)

2.0 Chọn chế độ hoạt động
(với điều hòa thương mại)

Chọn một chế độ hoạt động trên máy điều hòa thương mại sao cho phù hợp nhất với không gian nơi máy được lắp đặt.

2.0 Chọn chế độ hoạt động (với điều hòa thương mại)

Giải thích các chế độ hoạt động

Tự động

Chế độ tự động cho phép máy điều hòa của bạn hoạt động
tự động dựa trên nhiệt độ trong phòng và ngoài trời.

2.0 Chọn chế độ hoạt động (với điều hòa thương mại)

Mát

Chọn chế độ làm mát để liên tục tận hưởng không khí thoải mái mát mẻ.

2.0 Chọn chế độ hoạt động (với điều hòa thương mại)

Hút ẩm

Chế độ hút ẩm sẽ loại bỏ độ ẩm trong phòng và duy trì hơi ẩm ở mức thấp.

2.0 Chọn chế độ hoạt động (với điều hòa thương mại)

Quạt

Chế độ quạt chỉ cho phép quạt hoạt động để duy trì lưu thông không khí.

2.0 Chọn chế độ hoạt động (với điều hòa thương mại)
Chọn chế độ hoạt động

Chế độ nanoe™ kích hoạt tính năng lọc không khí, duy trì chất lượng không khí trong nhà.

2.0 Chọn chế độ hoạt động (với điều hòa thương mại)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Máy điều hòa không khí cần được kết nối với Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud và cần có kết nối internet.
Tất cả hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Giao diện thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào tính năng của mô hình và phiên bản của ứng dụng Comfort Cloud.