Hướng dẫn sử dụng

BƯỚC 1
Chọn “Tạo ID Panasonic mới”.

BƯỚC 1

BƯỚC 2
Nhập thông tin chi tiết.

BƯỚC 2

BƯỚC 3
Nhập thông tin chi tiết, sau đó nhấn “Chấp nhận và chuyển đến bước tiếp theo”.

BƯỚC 3

BƯỚC 4
Kiểm tra kỹ thông tin chi tiết, sau đó nhấn “Tạo tài khoản”

BƯỚC 4

BƯỚC 5
ID của bạn đã được tạo. Bây giờ, hãy đến hộp thư đến
mà bạn đã sử dụng để tạo ID Panasonic.

BƯỚC 5

BƯỚC 6
Trong hộp thư đến, nhấn vào liên kết xác thực.

BƯỚC 6

BƯỚC 7
Sau khi nhấn vào liên kết xác thực, bạn đã hoàn tất đăng ký.

BƯỚC 7

BƯỚC 8
Đăng nhập bằng thông tin của bạn.

BƯỚC 8

BƯỚC 9
Đọc “Điều khoản và Điều kiện”, sau đó nhấn “Đồng ý”.

BƯỚC 9

BƯỚC 10
Đọc “Thông báo bảo mật”, sau đó nhấn “Đồng ý”.

BƯỚC 10

BƯỚC 11
Bây giờ, bạn có thể bắt đầu liên kết điều hòa không khí của
bạn với ứng dụng Panasonic Comfort Cloud.

BƯỚC 11