Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Đặt hoặc thay đổi cài đặt nhiệt độ của điều hòa

Dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa từ xa mọi lúc, mọi nơi với Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud.
Tận hưởng khả năng điều khiển thuận tiện trong tầm tay bạn.

1.0 Đặt hoặc thay đổi cài đặt nhiệt độ
(với điều hòa dân dụng)

Nhấn “+” hoặc “-” để tăng nhiệt độ thêm 0,5ºC.
Chuyển sang “” để thay đổi nhiệt độ nhanh.

1.0 Đặt hoặc thay đổi cài đặt nhiệt độ (với điều hòa dân dụng)
1.0 Đặt hoặc thay đổi cài đặt nhiệt độ (với điều hòa dân dụng)

2.0 Đặt hoặc thay đổi cài đặt nhiệt độ
(với điều hòa thương mại)

Nhấn “+” hoặc “-” để tăng nhiệt độ thêm 0,5ºC.
Chuyển sang “” để thay đổi nhiệt độ nhanh.

2.0 Đặt hoặc thay đổi cài đặt nhiệt độ (với điều hòa thương mại)
2.0 Đặt hoặc thay đổi cài đặt nhiệt độ (với điều hòa thương mại)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Máy điều hòa không khí cần được kết nối với Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud và cần có kết nối internet.
Tất cả hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Giao diện thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào tính năng của mô hình và phiên bản của ứng dụng Comfort Cloud.