Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Bật/Tắt điều hòa

Sử dụng Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud để bật hoặc tắt điều hòa không khí của bạn từ xa mọi lúc, mọi nơi.

1.0 Bật/Tắt điều hòa
(với điều hòa dân dụng)

Chuyển từ “TẮT” sang “BẬT”

1.0 Bật/Tắt điều hòa (với điều hòa dân dụng)
1.0 Bật/Tắt điều hòa (với điều hòa dân dụng)

2.0 Bật/Tắt điều hòa
(với điều hòa thương mại)

Chuyển từ “TẮT” sang “BẬT”

2.0 Bật/Tắt điều hòa (với điều hòa thương mại)
2.0 Bật/Tắt điều hòa (với điều hòa thương mại)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Máy điều hòa không khí cần được kết nối với Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud và cần có kết nối internet.
Tất cả hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Giao diện thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào tính năng của mô hình và phiên bản của ứng dụng Comfort Cloud.