Phương án tập trung lọc sạch không khí

Bộ điều khiển hệ thống

Điều khiển cục bộ
(VRF)

Tập trung vào khả năng kết nối

Điều khiển cục bộ cho hệ VRF

Dây kết nối tới điều khiển gắn tường

Điều khiển trung tâm

Dây tín hiệu kết nối tới điều khiển trung tâm

Điểm hiệu suất

Ức chế vi khuẩn và vi-rút:

★★★★★★

Nồng độ CO2:

★★★★★★

Khả năng kết nối:

★★★☆☆☆

Khử mùi:

★★★★★★

Dễ lắp đặt:

★★★★★★