Phương án lắp đặt phù hợp nhất với viện dưỡng lão

Bộ điều hợp mạng

CZ-CAPRA1

Điều khiển cục bộ (VRF)

Điều khiển cục bộ (RAC)

Tập trung vào Khả năng kết nối

Điều khiển cục bộ hệ thống VRF

Dây kết nối tới điều khiển gắn tường

Điều khiển cục bộ cho RAC

Dây kết nối tới điều khiển gắn tường

Bộ điều hợp mạng

Dây tín hiệu kết nối về bộ điều hợp mạng

CZ-CAPRA1

Điểm hiệu suất

Ức chế virut và vi khuẩn:

★★★★★★

Nồng độ CO₂:

★★★★★★

Khả năng kết nối:

★★★★★★

Khử mùi:

★★★★★★

Dễ dàng lắp đặt:

★★★★★★