Phương án ưu tiên làm sạch không khí

Âm trần Cassette 4 hướng thổi

Treo tường

air-e (nanoe™ X)
 

ziaino™
 

Tập trung vào lọc không khí

Các khu vực tiếp xúc nhiều, chẳng hạn như nơi trẻ em ăn, có tính năng tăng cường ức chế chất ô nhiễm với ziaino ™ và
nanoe ™ X.

Hai sản phẩm nanoe™ X giúp cho không gian có nhiều người qua lại sạch sẽ hơn.

Mức độ sạch cơ bản được duy trì với nanoe™ X

Điểm hiệu suất

Ức chế virut và vi khuẩn:

★★★★★★

Nồng độ CO₂:

★★★★★★

Khả năng kết nối:

★☆☆☆☆☆

Khử mùi:

★★★★★★

Dễ dàng lắp đặt:

★★★★★★