Phương án tập trung vào lọc không khí và kết nối tiêu chuẩn

Bộ điều khiển hệ thống

CZ-CAPRA1
 

Điều khiển cục bộ
(PAC)

Điều khiển cục bộ
(RAC)

Tập trung vào khả năng kết nối

Điều khiển cục bộ cho hệ PAC

Dây kết nối tới điều khiển gắn tường

Điều khiển cục bộ cho hệ RAC

Dây kết nối tới điều khiển gắn tường

Điều khiển trung tâm

Dây tín hiệu kết nối tới điều khiển trung tâm

CZ-CAPRA1

Điểm hiệu suất

Ức chế vi khuẩn và vi-rút:

★★★☆☆☆

Nồng độ CO2:

★★★☆☆☆

Khả năng kết nối:

★★★☆☆☆

Khử mùi:

★★★☆☆☆

Dễ lắp đặt:

★★★★☆☆