đ #.### 000 false categorybrowsepage,comparepage,wishlistpage,learncontentpage false productpage false 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của EW1211A425 sản phẩm

EW1211A425

Số mẫu EW1211A
Kích thước (CxRxS) Xấp xỉ 59 x 75 x 197 mm
Trọng lượng (không kèm pin) Xấp xỉ 305 g