Đầu phun thông thường WEW0987W451 cho máy tăm nước

Hình ảnh của Đầu phun thông thường WEW0987W451 cho máy tăm nước sản phẩm

Kích thước (C x R x S)

  • 95 x 18 x 9 mm

Trọng lượng

  • khoảng 1,4 g