Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

FR1/FC1 Máy giặt - Lỗi hiển thị - U83: SSID/Mật khẩu không chính xác

Lỗi hiển thị

U83

U83: SSID/Mật khẩu không chính xác

Trong “Kết nối dự phòng”, SSID hoặc mật khẩu của bộ định tuyến không chính xác.

    ⇒ Kiểm tra mô tả của bộ định tuyến.

Không kết nối được máy giặt và bộ định tuyến.

    ⇒ Kiểm tra "U81".