VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

FR1/FC1 Máy giặt - Lỗi hiển thị - U83: SSID/Mật khẩu không chính xác

Lỗi hiển thị

U83

U83: SSID/Mật khẩu không chính xác

Trong “Kết nối dự phòng”, SSID hoặc mật khẩu của bộ định tuyến không chính xác.

    ⇒ Kiểm tra mô tả của bộ định tuyến.

Không kết nối được máy giặt và bộ định tuyến.

    ⇒ Kiểm tra "U81".