VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

Tận hưởng Mọi lúc, Mọi nơi qua Công nghệ Đám mây

Tận hưởng Mọi lúc, Mọi nơi qua Công nghệ Đám mây

Các chức năng của mạng dựa trên đám mây và thao tác trên điện thoại thông minh được liên kết với nhau để tạo ra trải nghiệm mới cho Life+ Screen.

Tận hưởng Mọi lúc, Mọi nơi qua Công nghệ Đám mây