VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

Trải nghiệm Hình ảnh Chân thực Tột bậc Chưa từng có

Trải nghiệm Hình ảnh Chân thực Tột bậc Chưa từng có

Chất lượng vượt trội so với màn hình plasma, mang đến những hình ảnh đẹp rực rỡ.

Trải nghiệm Hình ảnh Chân thực Tột bậc Chưa từng có