Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Trải nghiệm Hình ảnh Chân thực Tột bậc Chưa từng có

Trải nghiệm Hình ảnh Chân thực Tột bậc Chưa từng có

Chất lượng vượt trội so với màn hình plasma, mang đến những hình ảnh đẹp rực rỡ.

Trải nghiệm Hình ảnh Chân thực Tột bậc Chưa từng có