VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của Máy ép nguyên trái MJ-SJ01WRA sản phẩm

Máy ép nguyên trái MJ-SJ01WRA

Số Model MJ-SJ01W
Công suất (Khoảng) Cốc nước hoa quả 1,5L, Bình chứa bã 2,0L
Công tắc 1 Tốc độ
Mức vận hành Liên tục (Lặp lại 2 phút ON, sau đó 2 phút OFF)
Kích thước (R x D X C) (Khoảng) Khoảng 216 mm x 305 mm x 384 mm
Khối lượng (Khoảng) Khoảng 3,9 kg