VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy /vn/consumer/where-to-buy.html false false false

Optional Handset KX-TGDA30CX

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

KX-TGDA30CX

Điện thoại cầm tay không dây phụ

Phụ kiện này tương thích với sê-ri KX-TGD3

Optional Handset KX-TGDA30

Đóng

Chọn Màu

Thông số kỹ thuật

Optional Handset KX-TGDA30CX
Đơn sắc chấm đầy đủ 1,8 inch (4,6 cm)

Sản phẩm bạn vừa xem

Sản phẩm bạn vừa xem

  Hỗ trợ

  Hỗ trợ

  Optional Handset KX-TGDA30CX

  Hướng dẫn vận hành
  KX-TGDA30CX
  PDF – 0.9 (MB)