VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy /vn/consumer/where-to-buy.html false false false

Telephone KX-TGC210CX

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

KX-TGC210CX

Điện thoại kỹ thuật số không dây

có 1 điện thoại cầm tay

Telephone KX-TGC210

Đóng

Chọn Màu

Tính năng

Cảm hứng

Chặn cuộc gọi phiền toái

Sản phẩm bạn vừa xem

Sản phẩm bạn vừa xem

  Hỗ trợ

  Hỗ trợ

  Telephone KX-TGC210CX

  Hướng dẫn vận hành
  KX-TGC210CX
  PDF – 0.5 (MB)