Dịch vụ Cập nhật Phần mềm điều khiển cho DC-GH5, DC-GH5S, DC-G9, DC-GX9 Nhằm Tăng cường Hiệu suất và Khả năng sử dụng

Panasonic đang công bố ra mắt các chương trình cập nhật phần mềm điều khiển mới cho DC-GH5 (Phiên bản Phần mềm điều khiển 2.4), DC-GH5S (Phiên bản Phần mềm điều khiển 1.2), DC-G9 (Phiên bản Phần mềm điều khiển 1.2) và DC-GX9 (Phiên bản Phần mềm điều khiển 1.2) để nâng cao hiệu suất và khả năng sử dụng.

Phần mềm điều khiển mới bao gồm các bản cập nhật sau:
LUMIX DC-GH5 Phần mềm điều khiển phiên bản 2.4
1. Cải thiện hiệu suất AF
2. Cải thiện thao tác quay video

LUMIX DC-GH5S Phần mềm điều khiển phiên bản 1.2
1. Cải thiện hiệu suất AF
2. Cải thiện sự ổn định trong ngõ ra HDMI
3. Cải thiện hiệu suất quay video
4. Cải thiện hoạt động trong điều kiện ánh sáng cụ thể (đèn huỳnh quang, v.v.)

LUMIX DC-G9 Phần mềm điều khiển phiên bản 1.2
1. Cải thiện hiệu suất AF
2. Cải thiện hoạt động trong điều kiện ánh sáng cụ thể (đèn huỳnh quang, v.v.)

LUMIX DC-GX9 Phần mềm điều khiển phiên bản 1.2
1. Cải thiện hoạt động trong điều kiện ánh sáng cụ thể (đèn huỳnh quang, v.v.)

Chi tiết về bản cập nhật phần mềm điều khiển mới cho DC-GH5/GH5S/G9 có sẵn tại các trang sau và các chương trình phần mềm điều khiển dự kiến sẽ được phát hành trên trang web Hỗ trợ Khách hàng LUMIX toàn cầu vào cuối tháng 10 năm 2018.

LUMIX DC-GH5 Phần mềm điều khiển phiên bản 2.4 https://www.panasonic.com/global/consumer/lumix/gh5_firmware.html

LUMIX DC-GH5S Phần mềm điều khiển phiên bản 1.2 https://www.panasonic.com/global/consumer/lumix/gh5s_firmware.html

LUMIX DC-G9 Phần mềm điều khiển phiên bản 1.2
https://www.panasonic.com/global/consumer/lumix/g9_firmware.html

Hỗ trợ Khách hàng LUMIX toàn cầu http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/dsc/download/index.html

• Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.