Pause
nanoe™ X
nanoe™ X
nanoe™ X
Pause
Breathing cleanses the body.
Oxygen becomes radicals, protecting the body.
Hydroxyl radicals are present in nature but have short lifespans.
nanoe™ X, hydroxyl radicals contained in water, last longer.
In our bodies, radicals fight germs. Indoors, nanoe™ X does the same.

Hít thở tự do. Thoải mái tiếp xúc. Sống an toàn.

Có nhiều trong tự nhiên, các gốc hydroxyl có khả năng ức chế các chất ô nhiễm. Công nghệ nanoe™ X có thể mang những lợi ích đáng kinh ngạc này vào môi trường trong nhà để các bề mặt cứng, đồ đạc mềm và môi trường trong nhà có thể trở thành một nơi sạch sẽ và dễ chịu hơn.

Trong thế giới ngày nay, sức khỏe trở thành vấn đề được quan tâm, chúng ta để tâm tâm đến việc tập thể dục, chúng ta chú ý đến những gì chúng ta ăn và những gì chúng ta tiếp xúc, chúng ta quan tâm đến không khí chúng ta hít thở.

Dân dụng
Dân dụng

Dân dụng

Không khí sạch hơn.
Gia đình hạnh phúc hơn.

Doanh nghiệp nhỏ
Doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ

Không khí sạch hơn.
Công việc kinh doanh tốt hơn.

Thương mại
Thương mại

Thương mại

Không khí sạch hơn.
Năng suất cao hơn.

nanoe™ X và tôi

nanoe™ X và tôi

Công nghệ của chúng tôi.
Lối sống của bạn.

Hít thở tự do. Thoải mái tiếp xúc. Sống an toàn.

Có nhiều trong tự nhiên, các gốc hydroxyl có khả năng ức chế các chất ô nhiễm. Công nghệ nanoe™ X có thể mang những lợi ích đáng kinh ngạc này vào môi trường trong nhà để các bề mặt cứng, đồ đạc mềm và môi trường trong nhà có thể trở thành một nơi sạch sẽ và dễ chịu hơn.

Trong thế giới ngày nay, sức khỏe trở thành vấn đề được quan tâm, chúng ta để tâm tâm đến việc tập thể dục, chúng ta chú ý đến những gì chúng ta ăn và những gì chúng ta tiếp xúc, chúng ta quan tâm đến không khí chúng ta hít thở.

Dân dụng Dân dụng
Dân dụng

Dân dụng

Không khí sạch hơn.
Gia đình hạnh phúc hơn.

Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ
Doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ

Không khí sạch hơn.
Công việc kinh doanh tốt hơn.

Thương mại Thương mại
Thương mại

Thương mại

Không khí sạch hơn.
Năng suất cao hơn.

nanoe™ X và tôi nanoe™ X và tôi

nanoe™ X và tôi

Công nghệ của chúng tôi.
Lối sống của bạn.

Công nghệ nanoe™ X với những lợi ích của các gốc hydroxyl

Các gốc hydroxyl là các phân tử không ổn định dễ phản ứng với các phân tử khác như hydro, bằng cách bắt giữ chúng. Nhờ phản ứng này, các gốc hydroxyl có khả năng ức chế sự phát triển của các chất ô nhiễm, chia tách chúng và vô hiệu hóa các tác động khó chịu. Quy trình diễn ra tự nhiên này có những lợi ích chính giúp cải thiện môi trường trong nhà.

Công nghệ nanoe™ X với những lợi ích của các gốc hydroxyl

Các gốc hydroxyl là các phân tử không ổn định dễ phản ứng với các phân tử khác như hydro, bằng cách bắt giữ chúng. Nhờ phản ứng này, các gốc hydroxyl có khả năng ức chế sự phát triển của các chất ô nhiễm, chia tách chúng và vô hiệu hóa các tác động khó chịu. Quy trình diễn ra tự nhiên này có những lợi ích chính giúp cải thiện môi trường trong nhà.