Pause
nanoe™ X
nanoe™ X
nanoe™ X

Công nghệ Nanoe™ X

Có nhiều trong tự nhiên, các gốc hydroxyl có khả năng ức chế các chất ô nhiễm. Công nghệ nanoe™ X có thể mang những lợi ích đáng kinh ngạc này vào môi trường trong nhà để các bề mặt cứng, đồ đạc mềm và môi trường trong nhà có thể trở thành một nơi sạch sẽ và dễ chịu hơn.

Trong thế giới mà mọi người ngày càng quan tâm đến vấn đề sức khỏe ngày nay, chúng ta quan tâm đến việc tập thể dục, chúng ta quan tâm đến những gì chúng ta ăn và những gì chúng ta tiếp xúc, chúng ta quan tâm đến không khí chúng ta hít thở.

NỘI DUNG CẬP NHẬT

Thế hệ 3 mới
Hiệu quả cao hơn ngay cả trong không gian rộng lớn.

Mô phỏng nồng độ nanoe™
Hãy cùng xem cách nanoe™ lấp ứng không gian

Đối tác nanoe™ X

Những câu chuyện
Giải pháp với không khí, hãy xem không khí sạch hơn…

NỘI DUNG CẬP NHẬT

Thế hệ 3 mới
Hiệu quả cao hơn ngay cả trong không gian rộng lớn.

Mô phỏng nồng độ nanoe™
Hãy cùng xem cách nanoe™ lấp ứng không gian

Đối tác nanoe™ X

Những câu chuyện
Giải pháp với không khí, hãy xem không khí sạch hơn có thể…

Ứng dụng

Chủ nhà

Không khí sạch hơn.
Gia đình hạnh phúc hơn.

Thương mại

Không khí sạch hơn.
Năng suất cao hơn.