Bạn có biết chú mèo đã ngủ trưa ở đâu không?

Mọi người đều yêu quý chú mèo của gia đình. Nhưng bạn cũng muốn giữ cho ngôi nhà của mình luôn sạch sẽ, tươi mới. nanoe™ X ức chế các chất gây mùi1-3 trên vải giúp bạn và người thân luôn được thoải mái.

Hình ảnh về mùi mèo; Mùi phân, Mùi hơi thở, Mùi nước tiểu, Mùi cơ thể và Mùi hộp cát

Tác dụng khử mùi

Mùi thú cưng1

Biểu đồ cho thấy nanoe™ X làm giảm nồng độ mùi thú cưng 1,5 mức trong 1 giờ.

nanoe™ X làm giảm nồng độ mùi thú cưng
1,5 mức trong 1 giờ.

Những mùi đáng quan tâm trong nhà của bạn

Mùi rác thải từ bếp2

Methylmercaptan

Biểu đồ cho thấy tác dụng của nanoe™ X đối với mùi rác thải có chứa metylmercaptan. nanoe™ X làm giảm đáng kể nồng độ mùi rác thải trong 0,5 giờ

Trimethylamine

Biểu đồ cho thấy tác dụng của nanoe™ X đối với mùi rác thải có chứa trimethylamine. nanoe™ X làm giảm đáng kể nồng độ mùi rác thải trong 0,5 giờ

nanoe™ X làm giảm cường độ mùi rác thải từ bếp trong 0,5 giờ.

Mùi ẩm mốc3

Biểu đồ cho thấy nanoe™ X làm giảm nồng độ mùi ẩm mốc về mức gần như không thể nhận thấy trong 1 giờ

nanoe™ X làm giảm cường độ mùi ẩm mốc đến
mức khó nhận thấy trong 1 giờ.

Nguyên lý hoạt động của nanoe™ X

nanoe™ X tiếp cận các mùi bám trên vải.

nanoe™ X tiếp cận các mùi bám trên vải.

Các gốc hydroxyl sẽ ức chế các chất gây mùi.

Các gốc hydroxyl sẽ ức chế các chất gây mùi.

Vải được khử mùi.

Vải được khử mùi.

Tác dụng của các sản phẩm tích hợp công nghệ nanoe™ X chỉ có thể được ước tính trong căn phòng có đặt sản phẩm và sẽ thay đổi tùy thuộc vào kích thước phòng, môi trường và cách sử dụng. Có thể sẽ mất vài giờ để nanoe™ X đạt được tác dụng đầy đủ. Sản phẩm nanoe™ X không phải thiết bị y tế. Phải tuân thủ các quy định về vệ sinh và thiết kế xây dựng trong khu vực.

1Tổ chức kiểm nghiệm: Trung tâm phân tích sản phẩm Panasonic. Phương pháp kiểm nghiệm: Được xác minh bằng phương pháp chỉ báo cường độ mùi sáu mức trong phòng kiểm nghiệm có kích thước khoảng 23㎥. Phương pháp khử mùi: giải phóng nanoe™. Mùi kiểm nghiệm: Mùi thú cưng bám trên bề mặt. Kết quả kiểm nghiệm: Cường độ mùi giảm 1,5 mức trong 1 giờ. (4AA33-160315-A34)
2Tổ chức kiểm nghiệm: Trung tâm phân tích sản phẩm Panasonic. Phương pháp kiểm nghiệm: Được xác minh bằng phương pháp chỉ báo cường độ mùi sáu mức trong phòng kiểm nghiệm có kích thước khoảng 23㎥. Phương pháp khử mùi: giải phóng nanoe™. Chất mục tiêu Mùi rác thải bám trên bề mặt. Kết quả kiểm nghiệm: Methylmercaptan: Cường độ mùi giảm 1,2 mức trong 0,5 giờ (1V332-18220-K11). Trimethylamine: Cường độ mùi giảm 1,4 mức trong 0,5 giờ. (1V332-180220-K12)
3Tổ chức kiểm nghiệm: Trung tâm phân tích sản phẩm Panasonic. Phương pháp kiểm nghiệm: Được xác minh bằng phương pháp chỉ báo cường độ mùi sáu mức trong phòng kiểm nghiệm có kích thước khoảng 23㎥. Phương pháp khử mùi: giải phóng nanoe™. Chất mục tiêu: Mùi ẩm ướt bám trên bề mặt. Kết quả kiểm nghiệm: Cường độ mùi giảm 1,7 mức trong 0,5 giờ. (Y16RA002)