Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Bệnh viện tưởng niệm Matsushita

Tăng cường QOL để chăm sóc giảm nhẹ

Đơn vị chăm sóc giảm nhẹ của chúng tôi là cơ sở như vậy đầu tiên trong khu vực và môi trường điều trị y tế 16 giường của chúng tôi bao gồm tất cả các phòng riêng có tính đến sự riêng tư. Chúng tôi đã lắp đặt ziaino™ tại phòng sinh hoạt chung và vận hành thiết bị 24 giờ một ngày để bệnh nhân và gia đình của họ ở đây được thoải mái và yên bình. Thỉnh thoảng chúng tôi sử dụng ziaino™ trong các phòng riêng, ở những nơi mùi có xu hướng lưu lại và nhận thấy rằng hiệu quả khử mùi của thiết bị dường như giúp cải thiện QOL (chất lượng cuộc sống) cho bệnh nhân.
*Nhận xét dựa trên những ấn tượng cá nhân.

Số thiết bị đã lắp đặt: 2 thiết bị
Tỉnh: Tỉnh Osaka
Đơn vị vận hành: Hiệp hội bảo hiểm y tế Panasonic, Bệnh viện tưởng niệm Matsushita

Các sản phẩm có liên quan

ziaino™