Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

TẬP ĐOÀN SAKURA

Cải thiện chất lượng không khí trong môi trường làm việc của nhân viên

Khi cải tạo văn phòng, chúng tôi, Tập đoàn Sakura, với gần 100 nhân viên trên một tầng, không chỉ tập trung vào trang bị bàn ghế mà còn chú trọng đến việc cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Vì chúng tôi quyết định hợp nhất các phòng ban chức năng chính của công ty trên cùng một tầng để nâng cao hiệu quả, nên các biện pháp khử trùng đã trở thành một vấn đề lớn đối với chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định bắt đầu sử dụng ziaino™. Nhiều nhân viên hiện thường hay chia sẻ về việc họ đánh giá cao và đề cập đến việc họ có thể yên tâm tập trung vào công việc như thế nào. Điều này khiến chúng tôi một lần nữa nhận ra tầm quan trọng của việc xem xét đến chất lượng không khí trong môi trường làm việc hàng ngày của nhân viên.
*Nhận xét dựa trên những ấn tượng cá nhân.

Số thiết bị đã lắp đặt: 4 thiết bị (F-JDL50-W)
Tỉnh: Tỉnh Aichi
Đơn vị vận hành: TẬP ĐOÀN SAKURA; Sakura Printing Co., Ltd.; Sakura Holdings Co., Ltd.; Japan Planning Center Co., Ltd.

Các sản phẩm có liên quan

ziaino™