Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Cơ sở hỗ trợ người tàn tật Takayama Yamayurien

Được chọn vì tính dễ sử dụng và tính cơ động


Cơ sở của chúng tôi là một cơ sở hỗ trợ dành người tàn tật và được điều hành bởi Công ty cổ phần phúc lợi xã hội Hida Jikoukai, với 16 cơ sở, chủ yếu tại thành phố Takayama, tỉnh Gifu. Các nhân viên của chúng tôi đã phun axit hypoclorơ như một biện pháp khử trùng và khử mùi trong một thời gian, nhưng khi chuyển đến một tòa nhà mới vào mùa xuân năm 2018, chúng tôi quyết định bắt đầu sử dụng thiết bị axit hypoclorơ. Ban đầu, chúng tôi cân nhắc khả năng phải lắp đặt vĩnh viễn thiết bị. Tuy nhiên, cuối cùng chúng tôi đã chọn ziaino™ nhờ tính dễ sử dụng. Chúng tôi đã lắp đặt 12 thiết bị tại cơ sở mới của mình ở các vị trí như phòng vệ sinh, nhà ăn và phòng sinh hoạt chung. Chúng tôi rất hài lòng với hiệu quả của thiết bị và cũng rất vui khi đã chọn ziaino™ cho mình vì chúng tôi có thể di chuyển thiết bị đến các phòng riêng, nếu cần. Hiện tại, chúng tôi cũng đang xem xét sử dụng thiết bị ở các địa điểm khác.
*Nhận xét dựa trên những ấn tượng cá nhân.

Số thiết bị đã lắp đặt: 12 thiết bị
Tỉnh: Tỉnh gifu
Đơn vị vận hành: Công ty cổ phần phúc lợi xã hội Hida Jikoukai

Các sản phẩm có liên quan

ziaino™