Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Kiểm tra mức tiêu thụ điện của điều hòa

Theo dõi mức tiêu thụ điện năng khi sử dụng máy điều hòa qua ứng dụng Panasonic Comfort Cloud. Theo dõi mức tiêu thụ năng lượng của máy điều hòa theo ngày, tuần, tháng và năm và sử dụng thông tin này để điều chỉnh tần suất sử dụng nhằm tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo sự thoải mái tiện nghi.

Lưu ý: Thông tin tiêu thụ năng lượng hiển thị chỉ là ước tính. Cách sử dụng thực tế có thể thay đổi. Đối với Hệ thống AC nhiều bộ chia, giá trị tiêu thụ năng lượng được hiển thị là của toàn bộ hệ thống.

1.0 Kiểm tra mức tiêu thụ năng lượng
(Với điều hòa dân dụng)

Bước 1
Nhấn vào “Thống kê” ở góc dưới bên trái.

Bước 1

Bước 2
Giờ bạn có thể kiểm tra mức tiêu thụ năng lượng (kWh) theo ngày, tuần, tháng hoặc năm. Chế độ xem theo ngày được hiển thị mặc định. Nhấn vào các biểu tượng bên dưới biểu đồ để hiển thị thông tin chi tiết hơn (nhiệt độ bật điều hòa, nhiệt độ trong nhà và ngoài trời).

Để so sánh mức tiêu thụ năng lượng tại các thời điểm khác nhau, bạn cần chọn Ngày, Tuần, Tháng hoặc Năm rồi nhấn vào “So sánh”.

Bước 2

Bước 3
Chọn phạm vi ngày, nhấn “OK”.

Chọn ngày khác.

Bước 3

Chọn tuần khác.

Bước 3

Chọn tháng khác.

Bước 3

Chọn năm khác.

Bước 3

So sánh giữa các phạm vi ngày.

So sánh giữa các ngày.

So sánh giữa các phạm vi ngày.

So sánh giữa các tuần.

So sánh giữa các phạm vi ngày.

So sánh giữa các tháng.

So sánh giữa các phạm vi ngày.

So sánh giữa các năm.

So sánh giữa các phạm vi ngày.

2.0 Kiểm tra mức tiêu thụ năng lượng
(Với điều hòa thương mại)

Bước 1
Nhấn vào “Thống kê” ở góc dưới bên trái.

Bước 1

Bước 2
Giờ bạn có thể kiểm tra mức tiêu thụ năng lượng (kWh) theo ngày, tuần, tháng hoặc năm. Chế độ xem theo ngày được hiển thị mặc định. Nhấn vào các biểu tượng bên dưới biểu đồ để hiển thị thông tin chi tiết hơn (nhiệt độ bật điều hòa, nhiệt độ trong nhà và ngoài trời).

Để so sánh mức tiêu thụ năng lượng tại các thời điểm khác nhau, bạn cần chọn Ngày, Tuần, Tháng hoặc Năm rồi nhấn vào “So sánh”.

Bước 2

Bước 3
Chọn phạm vi ngày, nhấn “OK”.

Chọn ngày khác.

Bước 3

Chọn tuần khác.

Bước 3

Chọn tháng khác.

Bước 3

Chọn năm khác.

Bước 3

So sánh giữa các phạm vi ngày.

So sánh giữa các ngày.

So sánh giữa các phạm vi ngày.

So sánh giữa các tuần.

So sánh giữa các phạm vi ngày.

So sánh giữa các tháng.

So sánh giữa các phạm vi ngày.

So sánh giữa các năm.

So sánh giữa các phạm vi ngày.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Máy điều hòa không khí cần được kết nối với Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud và cần có kết nối internet.
Tất cả hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Giao diện thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào tính năng của mô hình và phiên bản của ứng dụng Comfort Cloud.