Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Mô phỏng cách hạt nanoe™ X được phân phối thông qua biểu đồ mật độ

Nhấn vào nút nanoe™ X để xem bản mô phỏng cách nanoe™ X được phân bổ theo luồng không khí của điều hòa và dần lấp đầy toàn bộ không gian. Chương trình này chỉ bao gồm một số khuynh hướng của kết quả mô phỏng.

1.0 Trực quan hóa quá trình phân bổ nanoe™ X bằng bản mô phỏng nồng độ
(Điều hòa dân dụng)

Bước 1
Nhấn vào nút “nanoe™ X một chạm”.

Khi điều hòa đang BẬT

Bước 1

Khi điều hòa đang TẮT

Bước 1

Bước 2
Giải thích bản mô phỏng trực quan chức năng nanoe™ X.
Nhấn vào "Hãy xem thử".

*Màn hình này chỉ hiển thị một lần khi nhấn nút “nanoe™ X một chạm” lần đầu.

Bước 2

Bước 3
Chọn hình dạng phòng, kích thước phòng và vị trí lắp dàn lạnh trên màn hình cài đặt. Nhấn “OK”.

Bước 3

Bước 4
Màn hình sẽ hiển thị mức độ lấp đầy căn phòng của nanoe™ X theo thời gian (2 phút, 5 phút và 12 phút).

Lưu ý: Để không hiển thị cảnh này trong lần tiếp theo, hãy nhấn vào “Không hiển thị lần sau”.

2 phút

Bước 4

5 phút

Bước 4

12 phút

Bước 4

Bước 5
Tiếp theo, màn hình sẽ hiển thị thời gian trôi đi của quá trình mô phỏng nồng độ nanoe™ X.

2 phút

Bước 5

5 phút

Bước 5

12 phút

Bước 5

Bước 6 (Bổ sung)
Nhấn vào “Xem thêm” ở cuối trang.
Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt phòng, hãy nhấn vào “Cài đặt bản mô phỏng”. Để tìm hiểu thêm về nanoe™ X, hãy nhấn vào “Tìm hiểu thêm”.

Bước 6 (Bổ sung)
Bước 6 (Bổ sung)

2.0 Trực quan hóa quá trình phân bổ nanoe™ X bằng bản mô phỏng nồng độ
(Điều hòa thương mại)

Bước 1
Nhấn vào nút “nanoe™ X một chạm”.

Khi điều hòa đang BẬT

Bước 1

Khi điều hòa đang TẮT

Bước 1

Bước 2
Giải thích bản mô phỏng trực quan chức năng nanoe™ X.
Nhấn vào "Hãy xem thử".

*Màn hình này chỉ hiển thị một lần khi nhấn nút “nanoe™ X một chạm” lần đầu.

Bước 2

Bước 3
Chọn hình dạng phòng, kích thước phòng và vị trí lắp dàn lạnh trên màn hình cài đặt. Nhấn “OK”.

Bước 3

Bước 4
Màn hình sẽ hiển thị mức độ lấp đầy căn phòng của nanoe™ X theo thời gian (1 phút, 4 phút và 9 phút).

Lưu ý: Để không hiển thị cảnh này trong lần tiếp theo, hãy nhấn vào “Không hiển thị lần sau”.

1 phút

Bước 4

4 phút

Bước 4

9 phút

Bước 4

Bước 5
Tiếp theo, màn hình sẽ hiển thị thời gian trôi đi của quá trình mô phỏng nồng độ nanoe™ X.

1 phút

Bước 5

4 phút

Bước 5

9 phút

Bước 5

Bước 6 (Bổ sung)
Nhấn vào “Xem thêm” ở cuối trang.
Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt phòng, hãy nhấn vào “Cài đặt bản mô phỏng”. Để tìm hiểu thêm về nanoe™ X, hãy nhấn vào “Tìm hiểu thêm”.

Bước 6 (Bổ sung)
Bước 6 (Bổ sung)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Kết quả được đưa ra dựa trên các điều kiện mô phỏng và có thể khác với nồng độ đo được trong phòng thực tế.
Máy điều hòa không khí cần được kết nối với Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud và cần có kết nối internet.
Tất cả hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Giao diện thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào tính năng của mô hình và phiên bản của ứng dụng Comfort Cloud.