Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online
Hình ảnh các kỹ sư đang thảo luận kế hoạch

Hệ thống quản lý chất lượng không khí toàn diện liên tục theo dõi chất lượng không khí trong nhà, đồng thời tự động kiểm soát tính năng sưởi ấm & làm mát và lưu lượng gió.

Các mẫu tương thích

Điều hòa

Hình ảnh máy điều hòa không khí

AERO Elite Inverter XU (ZKH-8)
CS-XU9ZKH-8
CS-XU12ZKH-8
CS-XU18ZKH-8
CS-XU24ZKH-8

AERO Elite Inverter XU (XKH-8)
CS-XU9XKH-8
CS-XU12XKH-8
CS-XU18XKH-8
CS-XU24XKH-8

Premium Inverter U (ZKH-8)
CS-U9ZKH-8
CS-U12ZKH-8
CS-U18ZKH-8
CS-U24ZKH-8

Standard Inverter with nanoe™ X RU (AKH-8)
CS-RU9AKH-8
CS-RU12AKH-8
CS-RU18AKH-8
CS-RU18AKH-8B
CS-RU24AKH-8

Standard Inverter LU (AKH-8)
CS-LU9AKH-8
CS-LU12AKH-8
CS-LU18AKH-8
CS-LU24AKH-8

Standard Inverter with Wi-Fi WPU
CS-WPU9ZKH-8
CS-WPU9XKH-8
CS-WPU12ZKH-8
CS-WPU12XKH-8
CS-WPU18XKH-8
CS-WPU24XKH-8

Standard Inverter PU (AKH-8)
CS-PU9AKH-8
CS-PU12AKH-8
CS-PU18AKH-8
CS-PU24AKH-8

Premium Inverter Heat Pump XZ (ZKH-8)
CS-XZ9ZKH-8
CS-XZ12ZKH-8
CS-XZ18ZKH-8
CS-XZ24ZKH-8

Premium Inverter Heat Pump XZ (XKH-8)
CS-XZ9XKH-8
CS-XZ12XKH-8
CS-XZ18XKH-8
CS-XZ24XKH-8

Standard Inverter Heat Pump YZ (AKH-8)
CCS-YZ9AKH-8
CS-YZ12AKH-8
CS-YZ18AKH-8

Quạt cấp gió

Hình ảnh quạt cấp gió

Điều khiển từ xa IAQ

Hình ảnh bộ điều khiển từ xa IAQ

Các yêu cầu để kết nối với Panasonic Comfort Cloud

Sơ đồ các sản phẩm bắt buộc

Máy điều hòa dân dụng có khả năng tương thích với mạng LAN không dây và bộ điều khiển từ xa IAQ

Sơ đồ mạng LAN không dây

LAN không dây

Biểu tượng Ứng dụng và mã QR cho Google Play và App Store

Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud (tải miễn phí)

Tài liệu sản phẩm dành cho nhà phát triển dự án xây dựng

Nhu cầu kinh doanh các giải pháp không khí của Panasonic