Phương án tiêu chuẩn tập trung vào làm sạch không khí và tính năng kết nối

Âm trần Cassette 4 hướng thổi

Treo tường

air-e (nanoe™ X)
 

Tập trung vào lọc không khí

Mức độ sạch cơ bản được duy trì với nanoe™ X

Điểm hiệu suất

Ức chế virut và vi khuẩn:

★★★☆☆☆

Nồng độ CO₂:

★★★☆☆☆

Khả năng kết nối:

★★★☆☆☆

Khử mùi:

★★★☆☆☆

Dễ dàng lắp đặt:

★★★★☆☆