VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

nanoe-G

nanoe-G

Nguyên lý hoạt động của nanoe-G
 

Nguyên lý hoạt động của nanoe-G

bộ phát i-ôn nano-G phát ra các i-ôn âm.

Nguyên lý hoạt động của nanoe-G

Các i-ôn âm đi kèm với các hạt bụi.

Nguyên lý hoạt động của nanoe-G

Các hạt này sẽ được đưa trở lại và được giữ lại trong bộ lọc không khí.

Tác dụng của nanoe-G
 

Tác dụng của nanoe-G

Miễn trừ trách nhiệm

*¹ [Cơ quan thử nghiệm] FCG Research Institute, Inc. [Phương pháp kiểm nghiệm] Điều hòa không khí tích hợp nanoe-G được vận hành và thử nghiệm trong phòng thử nghiệm có kích thước 23m³
    [Kết quả kiểm nghiệm] Loại bỏ 99% trong 202 phút (so với nồng độ ban đầu) (25034) 
Không phải là kết quả thử nghiệm trong môi trường sử dụng thực tế.
Kết quả có thể thay đổi theo cách sử dụng và sự chênh lệch theo mùa và môi trường (nhiệt độ và độ ẩm).