Editor's Buy

Orphe
Giày thông minh

no new folk studio

Thể hiện cá tính của bạn thông qua ánh sáng và âm thanh

Với một hệ thống tích hợp bộ cảm biến chuyển động và đèn LED, giày thông mình Orphe sẽ mang lại cho bạn sự tự do tối đa trong việc thể hiện cá tính riêng của mình. Giờ đây, mỗi chuyển động của bạn đều được mô phỏng qua âm thanh và ánh sáng.

Liên kết ngoài