đ #.### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của Máy sấy tóc EH-ND21P645 sản phẩm

Máy sấy tóc EH-ND21P645

* Không có đặc tả kỹ thuật