VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của EH-KE46VP645 sản phẩm
Số mẫu EH-KE46
Trọng lượng Xấp xỉ 218 g (Chưa bao gồm dây điện và đầu chải)