VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

Ứng dụng Điều hướng

Ứng dụng Điều hướng

VIERA kết nối bạn tới một thế giới mới. Làm náo nhiệt ngày của bạn với các ứng dụng tại đây dành cho Ti vi Thông minh VIERA.

Xem thêm các ứng dụng thú vị bằng cách click vào hình ảnh.

 

Image of Apps Navigator