Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Phát và lưu hàng loạt nội dung

Phát và lưu hàng loạt nội dung

Chỉ các kiểu máy có "Smart VIERA Remote App2" mới có chức năng này.

Vuốt và Chia Sẻ 2.0

Ti vi bắt đầu với Màn Hình Cá Nhân Riêng của Bạn

Bằng cách kết nối Ti vi tới điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng,                             bạn có thể thoải mái chia sẻ thông tin và vận hành dễ dàng.

*Yêu cầu kết nối mạng LAN không dây.

Image of Transfer Images and Video
Image of Transfer Images and Video
Image of Transfer Images and Video
Image of Transfer Images and Video