VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

Thế hệ máy giặt mới TD-Inverter tạo Xoáy nước siêu mạnh

Sản phẩm sử dụng trong bài viết này

*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.329E7 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0102 false false NA-FD12XR1LV NA-FD12XR1LV false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.079E7 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0102 false false NA-FD10XR1LV NA-FD10XR1LV false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.199E7 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0102 false false NA-FD10VR1BV NA-FD10VR1BV false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.319E7 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0102 false false NA-FD11VR1BV NA-FD11VR1BV false