CÔNG NGHỆ NANOE™ X ỨNG DỤNG
TRONG SẢN XUẤT TỦ LẠNH CỦA PANASONIC

Nanoe™ X là bước tiến công nghệ đột phá nhằm bảo vệ sức khỏe con người một cách tối đa. Đây là công nghệ độc quyền của Panasonic, được nghiên cứu và phát triển từ năm 1997 và được ứng dụng trên nhiều sản phẩm điện tử dân dụng của hãng tại nhiều quốc gia, trong đó có ngành hàng Tủ lạnh.

Nanoe™ X tạo ra các gốc hydroxyl có trong nước. Các gốc hydroxyl có đặc tính vô hiệu hóa vi khuẩn với nhiều lợi ích đã được chứng minh. Nanoe™ X có thể lan tỏa khắp mọi nơi ngay cả trong không gian hẹp, phân tán và thâm nhập vào các không gian ở mọi ngóc ngách trong tủ lạnh, giúp vô hiệu tới 99,99% vi khuẩn, giảm tới 4.7 lần dư lượng thuốc trừ sâu, và khử mùi hiệu quả, bảo vệ thực phẩm luôn tươi ngon, sạch khuẩn.

CÔNG NGHỆ NANOE™ X ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT TỦ LẠNH CỦA PANASONIC

Tất cả hiệu quả của Nanoe™ X ở trên đã được chứng nhận và các kết quả thử nghiệm sau đây đã được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm được kiểm soát.

1. Nanoe™ X giúp vô hiệu hoá 99,99% vi khuẩn trong tủ lạnh.

a. Thí nghiệm xác minh: Thử nghiệm tác dụng của Nanoe™ X vô hiệu hóa vi khuẩn Tụ cầu (Staphylococcus aureus).

b. Phương pháp luận và dữ liệu:
① Tổ chức: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học & Môi trường Kitasato (KRCES - Bio). Theo Báo cáo thử nghiệm số 2017_0188.
② Đối tượng:
Vi khuẩn Staphylococcus aureus trong không khí được ủ bệnh.
③ Thiết bị chính:
1) Buồng thử nghiệm 400L
2) Neburizer để loại bỏ vi khuẩn trong không khí

3) Thiết bị kiểm tra Nanoe™ X

④ Phương pháp: Thả vi khuẩn (1 loại) vào buồng 400L, đếm số lượng vi khuẩn trong mẫu thu được.

CÔNG NGHỆ NANOE™ X ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT TỦ LẠNH CỦA PANASONIC

⑤ Kết quả kiểm tra: Với công nghệ nanoe™ X, sau 50 phút, số lượng vi khuẩn Tụ cầu vàng giảm từ 1,9 triệu con chỉ còn 8 con, tương đương hiệu quả giảm 99,99% số lượng vi khuẩn Tụ cầu trong thí nghiệm.

CÔNG NGHỆ NANOE™ X ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT TỦ LẠNH CỦA PANASONIC
CÔNG NGHỆ NANOE™ X ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT TỦ LẠNH CỦA PANASONIC

2. Nanoe™ X giúp giảm dư lượng thuốc trừ sâu lên đến 4,7 lần:

a. Thí nghiệm xác minh: Nanoe™ X tỏa ra khắp tủ lạnh giúp phân hủy thuốc trừ sâu. Chỉ đơn giản xả lại với nước sau khi bảo quản trong nanoe™ X giúp giảm lượng thuốc trừ sau nhiều hơn tới 4,7 lần* so với chỉ xả nước.

b. Phương pháp luận và dữ liệu:
① Tổ chức:
TECHNO SCIENCE Corporation. Theo giấy chứng nhận số:20020273-001
② Đối tượng: Thuốc trừ sâu được thử nghiệm: Diniconazole và Azoxystrobin
③ Thiết bị chính:
1) Buồng thử nghiệm 400L
2) Thuốc trừ sâu được áp dụng cho đĩa φ2,8 cm
3) Thiết bị kiểm tra Nanoe™ X
4) Điều kiện: Nhiệt độ 5 ℃, độ ẩm ≥70%
④ Quy trình thử nghiệm:
1) Thuốc trừ sâu được thoa lên 2 đĩa φ2,8 cm.
2) Đưa 1 đĩa vào trong hộp 400 L.
3) Sau 3 ngày, rửa 2 đĩa bằng nước.
4) Dư lượng thuốc trừ sâu trên 2 đĩa được kiểm tra.
5) Phân tích với LC / MS.
⑤ Phương pháp:
• Phương pháp thử nghiệm (n = 2): Thời gian 3 ngày để thuốc trừ sâu tiếp xúc với Nanoe™ X và không tiếp xúc với Nanoe™ X, sau đó rửa sạch bằng nước và đo dư lượng thuốc trừ sâu còn đọng lại.

CÔNG NGHỆ NANOE™ X ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT TỦ LẠNH CỦA PANASONIC

• Điều kiện thử nghiệm: Trong hộp vuông 400 L, nhiệt độ 5 ° C, độ ẩm trên 70%, với Nanoe™ X bật liên tục trong 20 phút / tắt trong 40 phút.

CÔNG NGHỆ NANOE™ X ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT TỦ LẠNH CỦA PANASONIC

⑥ Kết quả kiểm tra sau khi rửa đơn giản:
• Mẫu đặt trong Nanoe™ X giảm 77,7% dư lượng thuốc trừ sâu Diniconazole, mẫu không đặt trong Nanoe™ X giảm 44,4%.
• Mẫu đặt trong Nanoe™ X giảm 59,3% dư lượng thuốc trừ sâu Azoxystrobin, mẫu không đặt trong Nanoe™ X giảm 12,5%.

CÔNG NGHỆ NANOE™ X ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT TỦ LẠNH CỦA PANASONIC

[Ghi chú: Text trên hình ảnh đang được design dịch sang Tiếng Việt]

Kết quả này cho thấy thuốc trừ sâu Diniconazole tiếp xúc với Nanoe™ X đã giảm dư lượng khoảng 1,75 lần & thuốc trừ sâu Azoxystrobin tiếp xúc với Nanoe™ X giảm dư lượng khoảng 4,74 lần.

CÔNG NGHỆ NANOE™ X ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT TỦ LẠNH CỦA PANASONIC

3. Nanoe™ X khử mùi hôi của thực phẩm, ngăn lây mùi hiệu quả trong tủ lạnh.

a. Thí nghiệm xác minh: Các gốc hydroxyl của nanoe™ phá vỡ chất có mùi & khử mùi trong tủ lạnh.

b. Phương pháp luận và dữ liệu:
① Tổ chức:
Dữ liệu nội bộ của Panasonic. Báo cáo thử nghiệm Số: 1V332-180118-K01.
② Đối tượng: Xác minh bằng phương pháp đo cường độ mùi 6-cấp.
③ Thiết bị chính:
1) Buồng thử nghiệm 400L
2) Trimetylamin
3) Thiết bị kiểm tra Nanoe™ X
4)Một số vải đã tẩy trắng
④ Phương pháp:
• Trimethylamine trên vải trắng được để trong hộp 400L, thời gian 8 giờ, trong môi trường Có và Không có Nanoe™ X.
• Cường độ mùi được đo bằng 16 tấm lấy mẫu.

CÔNG NGHỆ NANOE™ X ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT TỦ LẠNH CỦA PANASONIC

⑤ Kết quả kiểm tra: Cường độ mùi = 1,9 trong môi trường có Nanoe™ X. Và lên đến 3,2 trong môi trường không có Nanoe™ X.

CÔNG NGHỆ NANOE™ X ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT TỦ LẠNH CỦA PANASONIC
CÔNG NGHỆ NANOE™ X ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT TỦ LẠNH CỦA PANASONIC

[Ghi chú: Text trên hình ảnh đang được design dịch sang Tiếng Việt]

CÔNG NGHỆ NANOE™ X ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT TỦ LẠNH CỦA PANASONIC

[Ghi chú: Text trên hình ảnh đang được design dịch sang Tiếng Việt]