Cuộc Thi Thiết Kế Giải Pháp Không Khí Panasonic 2022

Cuộc Thi Thiết Kế Giải Pháp Không Khí Panasonic 2022
Cuộc Thi Thiết Kế Giải Pháp Không Khí Panasonic 2022
Cuộc Thi Thiết Kế Giải Pháp Không Khí Panasonic 2022

Catalogue và bản vẽ 3D điều hòa cùng hướng dẫn kỹ thuật

Thông tin sản phẩm nhiệt lạnh - khác của Panasonic

Thông tin sản phẩm nhiệt lạnh - khác của Panasonic

Tư liệu tham khảo bản vẽ các công trình

Cuộc Thi Thiết Kế Giải Pháp Không Khí Panasonic 2022

TIN TỨC

Cuộc thi được đánh giá bởi một hội đồng gồm 9 chuyên gia uy tín từ các lĩnh vực kiến trúc, thiết kế nội thất,
thiết kế nhà bếp và thiết bị trên cả nước. Tất cả các phiếu bầu và quyết định của hội đồng là kết quả cuối cùng.

Cuộc Thi Thiết Kế Giải Pháp Không Khí Panasonic 2022