Nhóm các công ty Panasonic trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Panasonic Procurement Asia Pacific

Tên Công Ty

Panasonic Procurement Asia Pacific

Địa chỉ

202 Bedok South Avenue 1, #01-11, Singapore 469332

Điện thoại

+65-6390-3682

Fax

+65-6390-3400

Panasonic Logistics Asia Pacific

Tên Công Ty

Panasonic Logistics Asia Pacific

Địa chỉ

202 Bedok South Avenue 1, #01-12, Singapore 469332

Điện thoại

+65-6299-8400

Fax

+65-6290-7140

Panasonic Information Systems Company Asia Pacific

Tên Công Ty

Panasonic Information Systems Company Asia Pacific

Địa chỉ

202 Bedok South Avenue 1, #02-01, Singapore 469332

Điện thoại

+65-6590-3861

Fax

+65-6590-3900

Panasonic Commercial Equipment Systems Asia Pacific

Tên Công Ty

Panasonic Commercial Equipment Systems Asia Pacific

Địa chỉ

202 Bedok South Ave 1, Blk B #01-15, Singapore 469332

Điện thoại

+65-6338-6411

Fax

NA

Panasonic Consumer Marketing Asia Pacific

Tên Công Ty

Panasonic Consumer Marketing Asia Pacific

Địa chỉ

202 Bedok South Avenue 1, #02-01, Singapore 469332

Điện thoại

+65-6299-8400

Fax

+65-6299-7600

Panasonic Connect Asia

Tên Công Ty

Panasonic Connect Asia

Địa chỉ

202 Bedok South Avenue 1, #01-13, Singapore 469332

Điện thoại

+65-6272-1223

Fax

+65-6277-7277

Panasonic Factory Solutions Asia Pacific Pte Ltd

Tên Công Ty

Panasonic Factory Solutions Asia Pacific Pte Ltd

Địa chỉ

285, Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore 639931

Điện thoại

+65-6861-6655

Fax

+65-6861-7112

Panasonic Industrial Sales Asia Pacific

Tên Công Ty

Panasonic Industrial Sales Asia Pacific

Địa chỉ

No.3 Bedok South Road, Singapore 469269

Điện thoại

+65-6299-9181

Fax

+65-6390-3853

Panasonic Appliances Marketing Asia Pacific

Tên Công Ty

Panasonic Appliances Marketing Asia Pacific

Địa chỉ

Tower A, 13/33/1, Jalan Kemajuan, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Điện thoại

+60-3-7953-3503

Fax

+60-3-7969-1101

Panasonic Appliances R&D Centre Asia Pacific Sdn. Bhd.

Tên Công Ty

Panasonic Appliances R&D Centre Asia Pacific Sdn. Bhd.

Địa chỉ

No.3 Jalan Sesiku 15/2, Section15, Shah Alam Industrial Site, 40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Điện thoại

+60-3-5891-5000

Fax

+60-3-5891-5115

Panasonic Automotive Systems Asia Pacific Co., Ltd.

Tên Công Ty

Panasonic Automotive Systems Asia Pacific Co., Ltd.

Địa chỉ

101 Moo 2, Teparak Road, Tambol Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakarn, 10570 THAILAND

Điện thoại

+66-2-708-0871

Fax

+66-2-708-0874

Panasonic Connect Oceania

Tên Công Ty

Panasonic Connect Oceania

Địa chỉ

1 Innovation Rd  Macquarie Park New South Wales 2113, Australia

Điện thoại

+61-2-9491-7323

Fax

+61-2-9491-7575