Ức chế phấn hoa quanh năm trên toàn thế giới

Hình ảnh một em bé đang chơi trong phòng đang sử dụng nanoe™ X

Bạn rất khó tập trung làm việc khi bạn đang chảy nước mắt, phải không? Đó là thời điểm trong năm khi bạn không thể ngừng hắt hơi. nanoe™ X có hiệu quả trong việc ức chế* nhiều loại phấn hoa được tìm thấy trên toàn thế giới suốt cả năm. Hiệu quả ức chế đã được xác nhận cho 13 loại phấn hoa dưới đây.

Các loại phấn hoa mà nanoe™ X thể ức chế

Cây tuyết tùng

Cây tuyết tùng

Cây bách

Cây bách

Cỏ nón cho mèo

Cỏ nón cho mèo

Cỏ phấn hương

Cỏ phấn hương

Miscanthus

Miscanthus

Bạch dương Nhật Bản

Bạch dương Nhật Bản

Cây ngãi

Cây ngãi

Ô-liu

Ô-liu

Cây bách xù

Cây bách xù

Cây phi lao

Cây phi lao

Alnus japonica

Alnus japonica

Cỏ Timothy

Cỏ Timothy

Cây sàn sạt

Cây sàn sạt

Thời gian cho các loại phấn hoa chính

Hình ảnh về thời gian cho các loại phấn hoa chính

Các loại phấn hoa khác nhau xuất hiện tại các khu vực khác nhau vào các thời điểm khác nhau trong năm.

Nguyên lý hoạt động của nanoe™ X

nanoe™ X tiếp cận chính xác phấn hoa.

nanoe™ X tiếp cận chính xác phấn hoa.

Gốc hydroxyl làm biến tính protein của phấn hoa.

Gốc hydroxyl làm biến tính protein của phấn hoa.

Phấn hoa bị ức chế.

Phấn hoa bị ức chế.*

*Tổ chức kiểm nghiệm: Trung tâm phân tích sản phẩm Panasonic. Phương pháp kiểm nghiệm: Được xác minh bằng phương pháp điện di trong phòng kiểm nghiệm có kích thước khoảng 23 m3. Phương pháp ức chế: giải phóng nanoe™. Chất kiểm nghiệm: Phấn hoa của cây tuyết tùng, cây bách, cỏ nón cho mèo, cỏ phấn hương, Alnus japonica, bạch dương Nhật Bản, cây ngải, Ô-liu, cây bách xù, cây phi lao, Miscanthus, cỏ Timothy, cây sàn sạt. Kết quả kiểm nghiệm: Tác dụng ức chế được xác nhận trong 24 giờ. (4AA33-151015-F01, 4AA33-151028-F01, 4AA33-160601-F01, 4AA33-160601-F02, 4AA33-160701-F01, 1V332-180301-F01)

Kết quả có thể thay đổi theo cách sử dụng và sự chênh lệch theo mùa và môi trường (nhiệt độ và độ ẩm).

nanoe™ X và nanoe™ ức chế hoạt động hoặc sự phát triển của các chất ô nhiễm, nhưng không phòng ngừa bệnh tật.