THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HÀNH ĐỘNG CƠ 12 NĂM
DÀNH CHO MÁY GIẶT PANASONIC

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty Panasonic Việt Nam xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã đồng hành và tin tưởng các Máy giặt của Panasonic!

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng thông báo về Chương trình Bảo hành Động cơ 12 năm dành cho Máy giặt Panasonic áp dụng kể từ ngày 15/10/2020.

Nội dung chương trình bảo hành 12 năm động cơ máy giặt Panasonic sẽ áp dụng như sau:

1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 15/10/2020

2. Sản phẩm áp dụng: Áp dụng bảo hành động cơ 12 năm dành cho dòng sản phẩm Máy giặt Động cơ Inverter của Panasonic. Danh sách chi tiết các model được áp dụng như đính kèm.

3. Điều kiện áp dụng: Các sản phẩm máy giặt Panasonic thoả mãn 2 điều kiện bảo hành như sau:
• Sản phẩm máy giặt nằm trong danh sách các model được áp dụng bảo hành động cơ 12 năm được Panasonic thông báo đến khách hàng.
• Sản phẩm máy giặt được kích hoạt bảo hành điện tử thông qua hệ thống E-Warranty của Panasonic.

4. Cách thức triển khai:
• Thời hạn bảo hành động cơ áp dụng 12 năm kể từ ngày sản xuất.
• Các sản phẩm kích hoạt bảo hành điện tử thành công sẽ nhận được tin nhắn thông báo về thời hạn bảo hành trong nội dung tin nhắn kích hoạt bảo hành.
• Thời hạn bảo hành toàn bộ thân máy giặt giữ nguyên như chính sách hiện tại và không thay đổi.
• Quý khách hàng vui lòng kích hoạt bảo hành điện tử nhằm đảm bảo quyền lợi bảo hành sản phẩm.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng!

Công ty TNHH Panasonic Việt Nam./.
 

TAKAHASHI SHUNSUKE
GIÁM ĐỐC MARKETING

DANH SÁCH SẢN PHẨM MÁY GIẶT PANASONIC
ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH ĐỘNG CƠ 12 NĂM KỂ TỪ 15/10/2020

STT

Mã sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Thời hạn bảo hành động cơ

Thời hạn bảo hành thân máy

1

NA-S106X1LV2

Máy giặt cửa trước Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

2

NA-S106G1WV2

Máy giặt cửa trước Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

3

NA-S106FX1LV

Máy giặt cửa trước 3Di Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

4

NA-S96FG1WVT

Máy giặt cửa trước 3Di Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

5

NA-V11FX2LVT

Máy giặt cửa trước 3Di Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

6

NA-V105FX2BV

Máy giặt cửa trước 3Di Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

7

NA-V10FX2LVT

Máy giặt cửa trước 3Di Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

8

NA-V10FX1LVT

Máy giặt cửa trước Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

9

NA-V10FG1WVT

Máy giặt cửa trước Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

10

NA-V95FX2BVT

Máy giặt cửa trước 3Di Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

11

NA-V90FX2LVT

Máy giặt cửa trước 3Di Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

12

NA-V90FX1LVT

Máy giặt cửa trước Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

13

NA-V90FG1WVT

Máy giặt cửa trước Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

14

NA-V90FG2WVT

Máy giặt cửa trước 3Di Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

15

NA-FD16V1BRV

Máy giặt cửa trên TD Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

16

NA-FD14V1BRV

Máy giặt cửa trên TD Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

17

NA-FD13VR1BV

Máy giặt cửa trên TD Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

18

NA-FD13XR1LV

Máy giặt cửa trên TD Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

19

NA-FD12VR1BV

Máy giặt cửa trên TD Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

20

NA-FD12XR1LV

Máy giặt cửa trên TD Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

21

NA-FD11VR1BV

Máy giặt cửa trên TD Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

22

NA-FD11XR1LV

Máy giặt cửa trên TD Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

23

NA-FD11AR1GV

Máy giặt cửa trên TD Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

24

NA-FD10VR1BV

Máy giặt cửa trên TD Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

25

NA-FD10XR1LV

Máy giặt cửa trên TD Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

26

NA-FD10AR1GV

Máy giặt cửa trên TD Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

27

NA-FD11AR1BV

Máy giặt cửa trên TD Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

28

NA-FD10AR1BV

Máy giặt cửa trên TD Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

29

NA-FD95V1BRV

Máy giặt cửa trên TD Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

30

NA-FD95X1LRV

Máy giặt cửa trên TD Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử

31

NA-FD85X1LRV

Máy giặt cửa trên TD Inverter

12 năm kể từ ngày sản xuất

2 năm kể từ ngày mua hàng/kích hoạt bảo hành điện tử