ภาพเชื้อรา

ยับยั้งการทำงานของเชื้อราในอากาศและเชื้อราเกาะแน่น

nanoe™ X สามารถเข้าจับและยับยั้งเชื้อราในอากาศ1รวมทั้งเชื้อราเกาะแน่น2ที่พบภายในอาคารได้หลายชนิด

เชื้อราที่พบในบ้าน 8 ชนิดถูกยับยั้ง

เชื้อราชนิดหลักๆ ที่พบในฝุ่นละอองภายในบ้าน:

เชื้อราชนิดหลักๆ ที่พบในฝุ่นละอองภายในบ้าน:

Aspergillus,
Cladosporium, Alternaria, Fusarium, Penicillium, Eurotium

เชื้อราที่พบในห้องน้ำ:
 

เชื้อราที่พบในห้องน้ำ:

Stachybotrys3

เชื้อราที่พบในดิน:
 

เชื้อราที่พบในดิน:

Mucor
(เมื่อคำนึงถึงการแพร่กระจายของเชื้อราทางอากาศจากดินเข้ามาสู่สภาพแวดล้อมในบ้าน)4

ภาพร้านเสริมสวยขณะ nanoe™ X ทำงาน

ประสบการณ์ในสปาควรทำให้คุณผ่อนคลายได้อย่างแท้จริง เมื่อคุณใช้เวลาอยู่กับตัวเอง ทุกอย่างต้องลงตัวพอดี nanoe™ X สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา คุณจึงเพลิดเพลินไปกับเวลาส่วนตัวได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยความมั่นใจว่าทุกอย่างรอบตัวมีความสะอาดสดชื่น

ประสิทธิภาพต่อเชื้อรา

เชื้อราในอากาศ1
Cladosporium

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อเชื้อรา Cladosporium ในอากาศ
ภาพห้องล็อกเกอร์ขณะ nanoe™ X ทำงาน

คุณต้องการเอาสุขภาพของตนเองไปเสี่ยงที่ฟิตเนสหรือไม่ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ แต่คุณควรรักษาสภาพแวดล้อมในการออกกำลังกายให้มีความสะอาดและสดชื่นอยู่เสมอ nanoe™ X สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา จึงช่วยอำนวยความสะดวกให้ไลฟ์สไตล์ที่ไม่หยุดนิ่งของคุณ

ประสิทธิภาพต่อเชื้อรา

เชื้อราเกาะแน่น2
Aspergillus

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อเชื้อรา Aspergillus ที่เกาะแน่น

วิธีการทำงานของ nanoe™ X

nanoe™ X เข้าจับกับเชื้อรา

nanoe™ X เข้าจับกับเชื้อรา

อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของเชื้อรา

อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของเชื้อรา

การเจริญเติบโตของเชื้อราถูกยับยั้ง

การเจริญเติบโตของเชื้อราถูกยับยั้ง1-4

1องค์กรที่ทำการทดสอบ: ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories) วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนเชื้อราที่ถูกยับยั้งในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: เชื้อราในอากาศ ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99% ภายใน 1 ชั่วโมง (205061541-001)
2องค์กรที่ทำการทดสอบ: ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories) วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนเชื้อราที่เกาะแน่นบนผ้า วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: เชื้อราเกาะแน่น ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.5% ภายใน 8 ชั่วโมง (11038081001-02)
3Kosuke Takatori, 2002 (Mould Inspection Manual Colour Illustrated Catalogue) p. 382 TECHNO SYSTEMS, Inc.
4Kosuke Takatori, 2002 (Mould Inspection Manual Colour Illustrated Catalogue) p. 44-45 TECHNO SYSTEMS, Inc.

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ปัจจัยด้านสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิและความชื้น) เทคโนโลยี nanoe™ X และ nanoe™ สามารถช่วยยับยั้งผลจากกิจกรรมต่างๆ หรือการเติบโตของเชื้อรา แต่ไม่ยับยั้งการติดเชื้อ