Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Thiết lập hẹn giờ hàng tuần cho máy điều hòa

Tính năng lên lịch của Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud, được gọi là Bộ hẹn giờ hằng tuần, cho phép bạn lên lịch chế độ vận hành của điều hòa, cũng như sẽ tự động kích hoạt dựa trên ngày và giờ bạn chọn trong tuần. Hãy tích hợp lịch trình này vào thói quen hằng ngày của bạn để cải thiện khả năng làm mát thoải mái và tiết kiệm năng lượng.

1.0 Thiết lập Bộ hẹn giờ hằng tuần
(Điều hòa dân dụng)

Bước 1
Chọn “Bộ hẹn giờ hàng tuần”.

Bước 1

Bước 2
Chọn phòng bạn muốn và nhấn“”.

Bước 2

Bước 3
Nhấn “<“ hoặc “>” để chọn ngày trong tuần.

Bước 3
Bước 3
Bước 3

Bước 4
Chọn ngày trong tuần rồi nhấn “” để hẹn giờ.

Bước 4

Bước 5
Cuộn lên hoặc xuống để chọn thời gian mong muốn.

Bước 5

Bước 6
Chọn chế độ hoạt động mong muốn và cài đặt nhiệt độ.
Nhấn “OK” để xác nhận.

*Bạn cũng có thể tắt điều hòa vào ngày và giờ đã chọn. Bấm  nút để chuyển thành .

Sau đó, nhấn “OK”.

Bước 6

Bước 7
Để sao chép lịch trình sang các ngày khác trong tuần, hãy nhấn vào nút "Sao chép".
Chọn ngày rồi nhấn “OK”.

Bước 7
Bước 7

Bước 8
Nhấn vào “Lưu và kích hoạt bộ hẹn giờ”.

Bước 8

2.0 Thiết lập Bộ hẹn giờ hằng tuần
(Điều hòa thương mại)

Bước 1
Chọn “Bộ hẹn giờ hàng tuần”.

Bước 1

Bước 2
Chọn phòng bạn muốn và nhấn“”.

Bước 2

Bước 3
Nhấn “<“ hoặc “>” để chọn ngày trong tuần

Bước 3
Bước 3
Bước 3

Bước 4
Chọn ngày trong tuần rồi nhấn“” để hẹn giờ.

Bước 4

Bước 5
Cuộn lên hoặc xuống để chọn thời gian mong muốn.

Bước 5

Bước 6
Chọn chế độ hoạt động mong muốn và cài đặt nhiệt độ.
Nhấn “OK” để xác nhận.

*Bạn cũng có thể tắt điều hòa vào ngày và giờ đã chọn. Bấm nút để chuyển thành .

Sau đó, nhấn “OK”.

Bước 6

Bước 7
Để sao chép lịch trình sang các ngày khác trong tuần, hãy nhấn vào nút "Sao chép".
Chọn ngày rồi nhấn “OK”.

Bước 7
Bước 7

Bước 8
Nhấn vào “Lưu và kích hoạt bộ hẹn giờ”.

Bước 8

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Máy điều hòa không khí cần được kết nối với Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud và cần có kết nối internet.
Tất cả hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Giao diện thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào tính năng của mô hình và phiên bản của ứng dụng Comfort Cloud.