Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Bật/Tắt đồng thời toàn bộ máy điều hòa

Bạn có thể bật hoặc tắt tất cả các thiết bị điều hòa cùng một lúc, theo nhóm.

1.0 Bật/Tắt đồng thời toàn bộ máy điều hòa
(với điều hòa dân dụng)

Bước 1
Chọn máy điều hòa bạn muốn điều khiển trong nhóm thiết bị của bạn. Ví dụ:
Điều hòa tên “Phòng khách” trong nhóm thiết bị “Nhà của tôi”.

Bước 1

Bước 2
Nhấn vào tên của máy điều hòa bạn muốn điều chỉnh, chính là “Phòng khách” trong ví dụ này, để truy cập trạng thái của nhóm thiết bị.

Bước 2

Bước 3
Chọn “TẮT TOÀN BỘ” hoặc “BẬT TOÀN BỘ”.

Bước 3

Bước 4
Nhấn “OK” để TẮT hoặc BẬT tất cả các máy điều hòa trong nhóm đó.

TẮT TOÀN BỘ

Bước 4

BẬT TOÀN BỘ

Bước 4

Lặp lại bước 1 đến bước 3 để TẮT hoặc BẬT tất cả các thiết bị.

2.0 Bật/Tắt đồng thời toàn bộ máy điều hòa
(với điều hòa thương mại)

Bước 1
Chọn máy điều hòa bạn muốn điều khiển trong nhóm thiết bị của bạn. Ví dụ:
Điều hòa tên “Phòng tiêu chuẩn” trong nhóm thiết bị “Khách sạn Boutique”.

Bước 1

Bước 2
Nhấn vào tên của máy điều hòa bạn muốn điều chỉnh, chính là “Phòng Tiêu chuẩn” trong ví dụ này, để truy cập vào trạng thái nhóm thiết bị.

Bước 2

Bước 3
Chọn “TẮT TOÀN BỘ” hoặc “BẬT TOÀN BỘ”.

Bước 3

Bước 4
Nhấn “OK” để TẮT hoặc BẬT tất cả các máy điều hòa trong nhóm đó.

TẮT TOÀN BỘ

Bước 4

BẬT TOÀN BỘ

Bước 4

Lặp lại bước 1 đến bước 3 để TẮT hoặc BẬT tất cả các thiết bị.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Máy điều hòa không khí cần được kết nối với Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud và cần có kết nối internet.
Tất cả hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Giao diện thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào tính năng của mô hình và phiên bản của ứng dụng Comfort Cloud.